Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluating Technology Acceptance Model on the User Resistance Perspective: A Meta-analytic Approach

1st International Conference on Advanced Network Technologies and Intelligent Computing (ANTIC), ELECTR NETWORK, 17 - 18 December 2021, vol.1534, pp.794-808 identifier identifier

Technology Readiness as an Antecedent of Technology Acceptance Model: A Meta-analytic Approach

European, Asian, Middle Eastern, North African Conference on Management and Information Systems, EAMMIS 2021, İstanbul, Turkey, 19 - 20 March 2021, vol.239 LNNS, pp.513-522 identifier

User anxiety as an external variable of technology acceptance model: A meta-analytic study

Procedia Computer Science, İstanbul, Turkey, 21 - 23 June 2019, vol.158, pp.715-724 Creative Commons License identifier

The Development of Individual Creativity: A Deep View to the Creative Thinking Techniques

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 20 - 21 April 2019, pp.39-40 Sustainable Development

A Qualitative Research for the Advertısements on the Content of Sustainability

Internatonal Congress of Management, Economy and Policy, 1 - 02 December 2018

Bütünleştirilmiş Teknoloji Kabulü ve Kullanımı Çerçevesinde Yeniliğe Yatkınlık ve Kullanıcı Kaygısı

26. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Trabzon, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.407-415

İş Sağlığı Perspektifinden Psikososyal Risk Etmenleri Türkiye de İş Stresi Değerlendirmesi

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Turkey, 26 May 2014 - 26 October 2015, pp.88-96

Paraya Değer Verme Derecesi Etik Dışı Davranış ve Makyavelizm Eğilimi Arasındaki İlişkiler

23. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, Muğla, Turkey, 14 - 16 October 2015, vol.2, pp.741-747

A Theoretical Model Proposal: Personal Innovativeness and User Involvement as Antecedents of Unified Theory of Acceptance and Use of Technology

4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management (ICLTIBM), İstanbul, Turkey, 19 - 21 November 2014, vol.210, pp.43-51 identifier

Businesses as Fractal Organisms in Chaotic Aura

International Conference on Business and Economics, 14 - 16 August 2013, vol.5, pp.10-20

A New Organizational Form: Starfish Organization in Business Model Perspective

International Conference on Business and Economics, 01 August 2013, vol.5, pp.1-9

İş Modelleri ve Deniz Taksi Vaka Analizi

17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 May 2009, pp.190-196

Books & Book Chapters

Dijitalleşme Çağında İnsan-Nesnelerin İnterneti Entegrasyonu

in: İşletmelerin Kaçınılmaz Yolculuğu Dijital Dönüşüm, Işıl Mendeş Pekdemir, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.31-80, 2019 Sustainable Development

Dijitalleşme Çağında İnsan-Nesnelerin İnterneti Entegrasyonu

in: İşletmelerin Kaçınılmaz Yolculuğu Dijital Dönüşüm, Mendeş-Pekdemir, Işıl, Editor, Beta Yayıncılık, İstanbul, pp.29-78, 2019

Personel Temin Stratejisi

in: Armstrong'un Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi El Kitabı, Gürol Y., Gemici E., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.170-189, 2017

Çevreci İnovasyon ve Yaratıcılık

in: İşletmelerde Sürdürülebilirlik Dinamikleri, Pekdemir I., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.140-175, 2017 Sustainable Development

Çevreci Davranış ve Örgüt Kültürü

in: İşletmelerde Sürdürülebilirlik Dinamikleri, Pekdemir I., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.94-135, 2017 Sustainable Development

Other Publications

Metrics

Publication

43

Citation (WoS)

57

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

128

H-Index (Scopus)

5

Citation (Scholar)

17

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

4

Open Access

52
UN Sustainable Development Goals