Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Qualifying the LIDAR-Derived Intensity Image as an Infrared Band in NDWI-Based Shoreline Extraction

IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATIONS AND REMOTE SENSING, cilt.11, ss.5053-5062, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet Creative Commons License

An Extended Approach of Particle Swarm Optimization for Shoreline Extraction from RASAT Imagery

JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING, cilt.46, ss.1223-1232, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Open Source Library-based 3D Face Point Cloud Generation

CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, cilt.45, ss.1875-1887, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Automatic extraction of sparse trees from high-resolution ortho-images

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, cilt.11, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

EFFECTIVE LiDAR DATA CLASSIFICATION BY ROW DATA AND PARAMETER ANALYSIS FRAMEWORK

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, no.6, ss.4068-4075, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Tree Species Extraction and Land Use/Cover Classification From High-Resolution Digital Orthophoto Maps

IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATIONS AND REMOTE SENSING, cilt.11, ss.89-94, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

THE ROLE OF NATIONAL AND INTERNATIONAL GEOSPATIAL DATA SOURCES IN COASTAL ZONE MANAGEMENT

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, no.1, ss.383-391, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

EVALUATION OF BEACH PROFILE CHANGES BY USING TERRESTRIAL LASER SCANNER

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, no.1, ss.19-28, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Histomorphological comparison of immobilization and denervation atrophies

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.48, ss.320-325, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

DESIGNING A PARCEL-BASED QUERY SYSTEM FOR RESERVOIR WATERSHEDS OF ISTANBUL, TURKEY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.23, no.8, ss.1754-1764, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Land cover classification with an expert system approach using Landsat ETM imagery: a case study of Trabzon

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.160, ss.431-438, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A novel algorithm for coastline fitting through a case study over the Bosphorus

JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, cilt.24, ss.983-991, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

An approach to the detection of lesions in mammograms using fuzzy image processing

JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, cilt.35, ss.790-795, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DERİN ÖĞRENME İLE OBJE TANIMA İŞLEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

10. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Teknik Sempozyumu (TUFUAB 2019), Aksaray, Türkiye, 25 Nisan 2019, ss.304-308
Link

IHA GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK ARAÇ SAYILMASI

UZAL-CBS 2018, Eskişehir, Türkiye, 18 Eylül 2018, ss.1010-1016

COMPARISON OF TWO SIMPLIFICATION METHODS FOR SHORELINE EXTRACTION FROM DIGITAL ORTHOPHOTO IMAGES

4th International Workshop on GeoInformation Science, Karabük, Türkiye, 14 Ekim 2017, ss.1-5

THE EFFICIENCY OF RANDOM FOREST METHOD FOR SHORELINE EXTRACTION FROM LANDSAT-8 AND GOKTURK-2 IMAGERIES

GEOADVANCES 2017, 4th International Workshop on GeoInformation Science, Karabük, Türkiye, 14 Ekim 2017, ss.1-5

Shoreline Extraction using UAV-LIDAR data and UAVAerial Photographs

MESAEP, 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Rome, İtalya, 03 Ekim 2017, ss.278

Object-oriented Fuzzy Image Processing Approach to Define Toxicology Level Using the Genus Daphnia

MESAEP, 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Rome, İtalya, 03 Ekim 2017, ss.71

Analyzing the Impact of an Earthquake on the Shoreline with use of SAR Images as Alternative Dataset

MESAEP, 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Rrome, İtalya, 03 Ekim 2017, ss.258

Mapping Hazelnut Trees from high resolution digital orthophoto maps: A Comparative analysis of an object-based and pixel- based approach

MESAEP, 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Rome, İtalya, 03 Ekim 2017, ss.81

Data reduction for indoor modelling of historical buildingby using terrestrial laser scanning technique

Sixth International Conferenceon Environmental Management, Engineering, Planning Economics, Selanik, 25 - 30 Haziran 2017, ss.437-438 Creative Commons License

İha ve İha-Lidar Verilerinden Otomatik Üç Boyutlu Kıyı Çizgisi Çıkartılması Ve Analizi: Terkos Örneği

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 03 Mayıs 2017, ss.1-7
Link

Three-dimensional modeling of women's talus bone

13th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO, SGEM 2013, Albena, Bulgaristan, 16 - 22 Haziran 2013, cilt.1, ss.273-278
Link

SAR Görüntülerinden Kıyı Şeridi Belirleme Algoritması

IV. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİSEMPOZYUMU, Zonguldak, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2012

Morfolojik Görüntü Filtreleri İle Ikonos Görüntülerinden Otomatik Bina Çıkarımı

Tmmob Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası, 12. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Bildiriler Özet Kitabı, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2009, ss.214-215

An algorithm for coastline detection using SAR images

XXII ISPRS Congress"Imaging a Sustainable Future", Beijing, Çin, 25 Ağustos - 01 Eylül 2012
Link

RADYOTERAPİYİ PLANLAMADA YENİ BİR YAZILIM

TURKRAD 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2007, cilt.13, ss.99

New Software for Planning The Radiotherapy with MRI

International Society for Magnetic Resonance In Medicine, Proc. of Section for Magnetic Technologists, 19 - 25 Mayıs 2007

TEKNOPARK BİLGİ SİSTEMİ TEKNOBİS

Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2005, ss.280-287

Doğa Koruma Alanlarının Belirlenmesi-Terkos Örneği

HKMO Orman Kadastrosu Ve 2B Sorunu, Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2004, ss.1

E-Devlet

9. Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 01 Ocak 2003, ss.1

Dünyada Ve Türkiye' De E-Devlet Kavramı Uygulamaları

9. Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 01 Ocak 2003, ss.1

Monitoring Urban Growth: Büyükçekmece

3rd International Symposium Remote Sensing Of Urban Areas, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2002, ss.1

The Use of 3D Laser Scanning Technology in Preservation of Historical Structures

XIIIth Scientific Technical Conference Repair, Conservation and Strengthening of Traditionally Erected Buildings and Historic Buildings

BONE TUMOR SEGMENTATION BY GRADIENT OPERATORS FROM CT IMAGES

International Scientific Conference on Applied Sciences, “Spatial data processing, moelling, analysing and management for knowledge based systems”, ss.239-243

Comparison of support vector machine and object based classification methods for coastline detection

ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ss.125-127

Research the Change of the Buildings Before and After Earthquake by Using Airborne Photographs

XXth Congress International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, cilt.7, ss.639-641

3D Face Modelling By Structured-Light System and Accuracy Analysis

International Symposium on Global Navigation Satellite Systems 2013

Four-dimensional modeling of the human heart

5th International Bioengineering Congress (BEC)

YENİDEN ÖRNEKLEMENİN SINIFLANDIRMA SONUCUNA ETKİSİ

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği

Coast Line Change Detection Using CORONA, SPOT and IRS1D Images

XXth Congress International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, cilt.7, ss.437-441

GIS Ausbildung in der Türkei

Second Turkish-German Joint Geodetic Days

Building Extraction with Morphology

4 th International Conference on Recent Advantages in Space Technologies