Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2003 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 1997 - 2003Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 1994 - 1997Yrd.Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 1993 - 1994Araştırma Görevlisi Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 1988 - 1993Araştırma Görevlisi

  University Of Wales, Swansea, Faculty Of Engineering, Chemical And Bioprocess Engineering Department, Chemical And Bioprocess Engineering Department

 • 1986 - 1988Araştırma Görevlisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 2016 - Devam Ediyor Akademik Performans D. Kurulu Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 2016 - Devam Ediyor Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 2011 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 2008 - 2011Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 2003 - 2004Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 1999 - 2003Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

Yönetilen Tezler

 • N. Oleander Ekstrelerinden Elde Edilen Karbon Nanodotların Meme Kanseri Hücreleri Üzerindeki In Vitro Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin İncelenmesi, Özbek B. , Genç R.(Eş Danışman), S.ŞİMŞEK(Öğrenci), Doktora, 2019
 • Tekstil Endüstrisinde Kullanılmak Üzere Enzimatik İşlevleri Taklit Edebilen Nanoparçacıkların Sentezi, Özbek B. (Eş Danışman) , Genç R., M.Atay(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
 • Metilen Mavisi Boyasının Sulu Çözeltilerden Susam Küspesi Kullanılarak Adsorpsiyonu ve Yanıt Yüzey Metodu ile Optimizasyonu, Özbek B. , D.Gündüz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
 • Çamaşır Makinesinden Tahliye Edilen Atık Suyun Tekrarlı Kullanımı İle Deterjan Dozajının Ve Suyun Optimizasyonu, ÖZBEK B. , M.Çelik(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • Production and Characterization of Hydroxyapatite-Graphene Oxide-Chitosan Scaffold for Bone Tissue Engineering Application, Özbek B. (Eş Danışman) , Ülgen Ş. K. , P.Yılmaz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • Synthesis of Aluminium Oxide Nanoparticles and Iron Based Magnetic Aluminium Oxide Nanocomposites by Solution Combustion Method and Applications, Özbek B. , Özbek S.(Eş Danışman), M.Pehlivan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • Tam Teşekküllü Spor Komplekslerinin Risk Analizlerinin Fine Kinney ve 5x5 L Matris Yöntemleri ile Yapılarak Karşılaştırılması, ÖZBEK B. , B.Eskiömeroğlu(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • Deniz Börülcesinin Mikrodalga Tekniği İle Kurutulması: Kuruma, Renk ve Rehidratasyon Kinetiğinin Modellenmesi, ÖZBEK B. , E.Altun(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Preparation and Characterization of Polymer-coated Mesoporous Silica Nanoparticles and Their Application in Enzyme Immobilization, ÖZBEK B. , Ş.Ünal(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Reduction of Graphene Oxide by Natural Products and Production of Reduced Graohene Oxide-Hydroxyapatite Composites, ÖZBEK B. , E.Öztürk(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Asbest Maruziyetinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden İncelenmesi, ÖZBEK B. , R.Şahan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Sualtı Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlulukları, ÖZBEK B. , K.Malay(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Tarımsal Atıklar Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Alüminyum Gideriminin İncelenmesi, ÖZBEK B. , M.Mete(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Ticari Aktif Karbonun Modifikasyonu ve BSA Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi, ÖZBEK B. , M.Berat(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • Susam Küspesindeki Proteinin Enzimatik Hidrolizinin, Çözünürlüğünün, Enzim İnaktivasyon Kinetiğinin ve Fonksiyonel Özelliklerinin İncelenmesi, ÖZBEK B. , E.Demirhan(Öğrenci), Doktora, 2012
 • Mikrodalga Tekniği Kullanılarak Kurutulan Gıdaların C Vitamini İçeriğinin İncelenmesi ve Modellenmesi, ÖZBEK B. , Z.Akpınar(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • Beta-Galactosidase Enzimi ile Yağsız Sütte Laktoz Hidrolizinin İncelenmesi ve Modellenmesi, ÖZBEK B. , F.Betül(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Mısır Gluteninin Enzimatik Hidrolizi: Proses Parametrelerinin Optimizasyonu, Hidroliz, Çözünürlük ve Enzim İnaktivasyon Kinetiği, ÖZBEK B. , D.Kılıç(Öğrenci), Doktora, 2008
 • Bamya ve Ispanağın Mikrodalga Tekniği Kullanılarak Kurutulması, Doku ve Renk Özelliklerinin İncelenmesi ve Modellenmesi, ÖZBEK B. , G.Dadalı(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • Peyniraltı Suyundan Elde Edilen Laktozun Enzimatik Hidrolizinin İncelenmesi ve Modellenmesi, ÖZBEK B. , E.Demirhan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • Sütteki Laktozun Enzimatik Hidrolizinin İncelenmesi ve Modellenmesi, ÖZBEK B. , N.Şener(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • Kesikli Bir Biyoreaktörde Aktif Karbonun Oksijen Transfer Katsayısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, ÖZBEK B. , G.Berkyürek(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004
 • Ultrasonik Ortamda Buğday Nişastasının Alfa-Amilaz Enzimi ile Hidrolizi, ÖZBEK B. , M.Turhan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004
 • Mısır Nişastasının Hidrolizinde Alfa-Amilaz Enziminin Aktivitesinin İncelenmesi, ÖZBEK B. , D.Kılıç(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2002
 • Karıştırmalı Bir Biyoreaktörde Oksijen Transferini Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi, ÖZBEK B. , S.Gayık(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2000
 • Buğday Nişastasının Hidrolizinde Alfa-Amilaz Enziminin Aktivitesinin İncelenmesi, ÖZBEK B. , S.Yüceer(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2000
 • İnsan Serumlarından Kontrol Serumu Elde Edilmesi ve Stabilitesinin İncelenmesi, ÖZBEK B. , H.Karavelioğlu(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1998