Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ergenlerin Sanal Zorbalıklarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.321-338, 2013
Link

Eleştirel Düşündürme

Yaşadıkça Eğitim, cilt.113, ss.2-9, 2012
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Standart Sınavlar ile Dönüşen Öğretmen Kimliği

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 Ekim 2018, ss.3-4

Comparative International Study on Reasons for Choosing and Staying in Teaching in Poland, Jamaica, and Turkey

The World Education Research Association (WERA) World Congress, Cape Town, Güney Afrika, 03 Ağustos 2018, ss.125-126

English Language Textbooks: Perceptions of Students at Public Schools in Turkey

International Symposium on Textbooks, İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 2018, ss.26 Özet

Motivations to be a Teacher: Study on Teachers from Jamaica, Poland, and Turkey

World Education Research Association (WERA) Focal Meeting & the Hong Kong Educational Research Association (HKERA) International Conference, Hong Kong, Çin, 30 Kasım 2017, ss.52
Link

Factors Influencing Polish and Turkish Teachers’ Perceptions of Self-Efficacy

5 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRICULUM AND INSTRUCTION, Muğla, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.293-294
Link

Emotional Competence in Teacher Education: The Case of L2 Teacher Education in Poland and Turkey

Language teachers in the modern World – expectations, challenges and perspectives, Varşova, Polonya, 25 Eylül 2017, ss.15
Link

Bir Osmanlı Aydını Olan Muallim Cevdet ve Eğitim Anlayışı

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi., İstanbul, Türkiye, 06 Eylül 2012, ss.10
Link

How to be an Efficient Teacher? Obstacles on English Language Teachers Efficacy

4th International Conference on Curriculum and Instruction, Antalya, Türkiye, 27 Ekim 2016, ss.1-3

Evaluation of the Course of the Flight Simulators from the Perspective of Students and University Teachers.

13th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2016), Mannheim, Almanya, 28 Ekim 2016, ss.349-352
Link

Designing PCM Instruction by Using Assure Instructional Design Model. Designing PCM Instruction by Using Assure Instructional Design Model

6 th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye, 24 Nisan 2015, ss.42
Link

İlkokul Öğretmenleri Gözünden 12 Yıllık Zorunlu Eğitim (4+4+4) (Bayrampaşa İlçesi Örneği).

8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 07 Kasım 2013, ss.133
Link

Turkish Higher Education from the Perspective of European Students

The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction (EPODER)

Kitap & Kitap Bölümleri

Program Değerlendirme: Alternatif Yaklaşımlar ve Uygulama Rehberi

Değerlendirme Çerçevesinin belirlenmesi ve bağlamının incelenmesi, Aydın M.K,Bavlı B., Editör, Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.325-355, 2019

Intercultural Studies in Teacher Education: issues of policy and practice

Teachers’ Motivation to Choose Teaching and Remain in the Profession: A Comparative Mixed Methods Study in Jamaica, Poland, and Turkey , Milleri P.,Callender C., Madalinska-Michalak J., Editör, Palgrave Macmillan, London , Londra, ss.150-184, 2019

Program Değerlendirme: Alternatif Yaklaşımlar ve Uygulama Rehberi

Değerlendirme Sorularının ve Kriterlerinin Belirlenmesi ve Seçimi, AYDIN M.K., BAVLI, B. , Editör, Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.357-384, 2019

Emotions in Second Language Teaching:Professional Challenges and Teacher Education

Developing Emotional Competence for L2 Teaching in Second Language Teacher Education: Opportunities and Challenges for Teacher Education in Poland and Turkey, Juan de Dios Martínez Agudo, Editör, Springer International Publishing, Cham, ss.260-278, 2018 Özet
Link

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri

Eylem Araştırması, Aydın, H., Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.285-302, 2015
Link

Türkiye'de Eğitim Politikaları

Eğitim Politikaları Bağlamında Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi, Arife Gümüş, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.351-367, 2015
Link