Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Challenges in teaching English as a foreign language at schools in Poland and Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, cilt.41, ss.688-706, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Visually Impaired Mentally Sighted: An Inclusive Education Case

International Journal of Progressive Education, cilt.16, ss.1-20, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Standart Sınavlar ve Dönüşen Öğretmen Kimliği

Journal of Economy Culture and Society, cilt.61, ss.117-137, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

An Outsider View: the Perceptions of Visiting International Students on Teaching, Language and Culture

Universal Journal of Educational Research, cilt.5, ss.261-269, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Primary School Teachers’ Views on Compulsory Education (4+4+4): A Sample of Bayrampasa District. International Online Journal of Educational Sciences

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.7, ss.84-94, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Designing PCM Instruction by Using Assure Instructional Design Model. International Journal on New Trends in Education and Their Implications

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.6, ss.27-40, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ergenlerin Sanal Zorbalıklarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.321-338, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Eleştirel Düşündürme

Yaşadıkça Eğitim, cilt.113, ss.2-9, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İlkokulda Öğretmen Devri ve Zorluklar: Bir Durum Çalışması

VIIth International Eurasian Educational Research Congress, Eskişehir, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2020, ss.1 Creative Commons License

Standart Sınavlar ile Dönüşen Öğretmen Kimliği

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 Ekim 2018, ss.3-4

Comparative International Study on Reasons for Choosing and Staying in Teaching in Poland, Jamaica, and Turkey

The World Education Research Association (WERA) World Congress, Cape Town, Güney Afrika, 03 Ağustos 2018, ss.125-126

English Language Textbooks: Perceptions of Students at Public Schools in Turkey

International Symposium on Textbooks, İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 2018, ss.26 Creative Commons License

Motivations to be a Teacher: Study on Teachers from Jamaica, Poland, and Turkey

World Education Research Association (WERA) Focal Meeting & the Hong Kong Educational Research Association (HKERA) International Conference, Hong Kong, Çin, 30 Kasım 2017, ss.52 Creative Commons License

Factors Influencing Polish and Turkish Teachers’ Perceptions of Self-Efficacy

5 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRICULUM AND INSTRUCTION, Muğla, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.293-294

Emotional Competence in Teacher Education: The Case of L2 Teacher Education in Poland and Turkey

Language teachers in the modern World – expectations, challenges and perspectives, Varşova, Polonya, 25 Eylül 2017, ss.15 Creative Commons License

How to be an Efficient Teacher Obstacles on English Language Teachers Efficacy

4th International Conference on Curriculum and Instruction, 27 - 30 Ekim 2016

Evaluation of the Course of the Flight Simulators from the Perspective of Students and University Teachers.

13th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2016), Mannheim, Almanya, 28 Ekim 2016, ss.349-352

Designing PCM Instruction by Using Assure Instructional Design Model. Designing PCM Instruction by Using Assure Instructional Design Model

6 th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye, 24 Nisan 2015, ss.42 Creative Commons License

İlkokul Öğretmenleri Gözünden 12 Yıllık Zorunlu Eğitim (4+4+4) (Bayrampaşa İlçesi Örneği).

8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 07 Kasım 2013, ss.133 Creative Commons License

Bir Osmanlı Aydını Olan Muallim Cevdet ve Eğitim Anlayışı

21. ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2012

Turkish Higher Education from the Perspective of European Students

The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction (EPODER)

Kitap & Kitap Bölümleri

Değerlendirme Çerçevesinin belirlenmesi ve bağlamının incelenmesi

Program Değerlendirme: Alternatif Yaklaşımlar ve Uygulama Rehberi, Aydın M.K,Bavlı B., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.325-355, 2019

Değerlendirme Sorularının ve Kriterlerinin Belirlenmesi ve Seçimi

Program Değerlendirme: Alternatif Yaklaşımlar ve Uygulama Rehberi, AYDIN M.K., BAVLI, B. , Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.357-384, 2019

Developing Emotional Competence for L2 Teaching in Second Language Teacher Education: Opportunities and Challenges for Teacher Education in Poland and Turkey

Emotions in Second Language Teaching:Professional Challenges and Teacher Education, Juan de Dios Martínez Agudo, Editör, Springer International Publishing, Cham, ss.260-278, 2018 Creative Commons License

Eylem Araştırması

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Aydın, H., Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.285-302, 2015

Eğitim Politikaları Bağlamında Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi

Türkiye'de Eğitim Politikaları, Arife Gümüş, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.351-367, 2015