Öğr.Gör.Dr.

Nur ÇEBİ


Kimya-Metalurji Fakültesi

Gıda Mühendisliği Böl.

Eğitim Bilgileri

2013 - 2018

2013 - 2018

Doktora

Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalürji Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği, Türkiye

2009 - 2012

2009 - 2012

Yüksek Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalürji Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği, Türkiye

2005 - 2009

2005 - 2009

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Doktora

“HELAL GIDA KAPSAMINDA YUMUŞAK ŞEKERLEMELERDE JELATİN KÖKENİNİN TESPİTİNDE SPEKTROSKOPİK VE KROMATOGRAFİK YÖNTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE METOT VALİDASYONU”

Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği

2012

2012

Yüksek Lisans

Beyaz peynirlerde kimyasal kompozisyonun mikro ölçekte dağılımının mikro-FTIR ile belirlenmesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Metalürji Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Gıda Mühendisliği, Kimya, Analitik Kimya, Infrared Spektroskopisi, Kemometri, Kromatografi, Kütle Spektroskopisi, Raman Spektroskopisi, Spektroskopik Yöntemler, Temel Bilimler, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Gıda Mühendisliği

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

An evaluation of FTIR spectroscopy for prediction of royal jelly content in hive products

Çebi N. , Bozkurt F. , Yilnnaz M. T. , Sağdıç O.

JOURNAL OF APICULTURAL RESEARCH, cilt.59, sa.2, ss.146-155, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2020

2020

Evaluation of Raman microscopy for the detection of additional monosodium glutamate in dry soup mix

Cebi N. , Ozturk T., Dogan C. E. , Sagdic O.

QUALITY ASSURANCE AND SAFETY OF CROPS & FOODS, cilt.12, sa.1, ss.1-10, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2020

2020

An evaluation of Raman microscopy for detection of additional MSG in dry soup mix

Çebi N. , Ozturk T., Dogan C., Sağdıç O.

Quality Assurance And Safety Of Crops & Foods, cilt.12, sa.12, ss.1-10, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2019

2019

Investigation of antimony, cobalt, and acetaldehyde migration into the drinking water in Turkey

Dogan C. E. , ÇEBİ N.

PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE, cilt.32, sa.5, ss.239-246, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

Detection of cystine and cysteine in wheat flour using a robust LC-MS/MS method

DOGAN C. E. , ÇEBİ N. , Develioglu A., OLGUN E. O. , SAĞDIÇ O.

JOURNAL OF CEREAL SCIENCE, cilt.84, ss.49-54, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

A survey of free glutamic acid in foods using a robust LC-MS/MS method

ÇEBİ N. , DOGAN C. E. , OLGUN E. O. , SAĞDIÇ O.

FOOD CHEMISTRY, cilt.248, ss.8-13, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Çeşitli Antioksidanların Yemeklik Yağların Oksidasyonu Üzerine Etkisinin FTIR Tekniği ile Değerlendirilmesi

ÇEBİ N. , SAĞDIÇ O. , YILMAZ M. T. , ARICI M.

2. Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi, Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 08 Kasım 2018, ss.21

2018

2018

Determination of Marker Peptides In Bovine and Porcine Gelatins By Nano-LC-MS/MS Technique

ÇEBİ N. , Yayla M. E. , Doğan C. , SAĞDIÇ O.

2. Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi, Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 08 Kasım 2018, ss.22

2018

2018

Determination the Origin of Gelatin in Yogurt and Ice Cream by Using ATR-FTIR Technique Combined Chemometrics

ÇEBİ N. , Doğan C. , Meşe A. E. , Özdemir D., Sağdıç O.

2. International Congress on Food of Animal Origin, Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 08 Kasım 2018, ss.20

2017

2017

Bayburt’un farklı bölgelerinden elde edilen balların GC-MS tekniği ile değerlendirilmesi

YILMAZ M. T. , Dertli E., Bozkurt F. , CEBI N. , AKMAN P. K. , KARA H.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), Nevşehir, Türkiye, 15 Mayıs 2017, ss.23-26

2017

2017

Bayburt’un farklı bölgelerinden elde edilen balların GC-MS tekniği ile değerlendirilmesi

ÇEBİ N. , ÇİÇEK P. K. , DERTLİ E. , KARA H. H. , YILMAZ M. T.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 15 - 17 Mayıs 2017

2016

2016

Detection of Adulteration of Orange Juice Adulterated with Grapefruit, Mandarin, Apple and Grape Juices using ATR-FTIR Spectroscopy

ÖZÜLKÜ G. , METİN YILDIRIM R. , TOKER Ö. S. , Cebi N. , DURAK M. Z. , ARICI M.

II. International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Üsküp, Makedonya, 26 Ekim 2016, ss.164

2015

2015

Bayburt'un değişik bölgelerinden elde edilen balların bazı fizikokimyasal ve termal özelliklerinin değerlendirilmesi

YILMAZ M. T. , Muslu A., Dertli E., Kara H. H. , Çebi N. , Bozkurt F.

International Congress on Safety and Authenticity of Bee Products, İstanbul, Türkiye, 21 Mayıs 2015, ss.12-17

2015

2015

Determination of chemical composition distribution at micro-scale in ezine cheeses by micro-FTIR

ÇEBİ N. , Kızıl R.

The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Sarajevo, Bosna-Hersek, 01 Ekim 2015, ss.182

2015

2015

Orijinleri Farklı Balların FTIR-ATR Spektroskopisi Kullanılarak Sınıflandırılması

ÇEBİ N. , YILMAZ M. T. , Dertli E., SAĞDIÇ O.

Uluslararası Arı Ürünlerinin Gıda Güvenliği ve Otantisitesi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 Mayıs 2015

2015

2015

Farklı Balların FTIR-ATR Spektroskopisi Kullanılarak Sınıflandırılması

ÇEBİ N. , YILMAZ M. T. , Dertli E., SAĞDIÇ O.

Uluslararası Arı Ürünlerinin Gıda Güvenliği ve Otantisitesi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 Mayıs 2015, ss.73

Desteklenen Projeler

2015 - 2016

2015 - 2016

Antidiyabetik İnstant fonksiyonel çay üretimi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ÇEBİ N. (Yürütücü)

Ödüller

Mart 2021

Mart 2021

Akademik Teşvik Ödülü

Yıldız Teknik ÜniversitesiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 197

h-indeksi (WOS): 6

Duyurular & Dokümanlar

phenolic compound detemination
Ders Notu
16.12.2020

sunum phenolic content determination

total phenolics analysis.pptx Creative Commons License

DPPH FREE RADICAL SCAVENGING ACTIVITY ANALYSIS BY SPECTROPHOTOMETRIC METHOD
Ders Notu
7.12.2020

food analyses II-presentation

DPPH analyses.pptx Creative Commons License

FFA&PEROXIDE DETERMINATION
Ders Notu
10.11.2020

ders notu sunum FFA&PEROXIDE DETERMINATION

FFA&PEROXIDE DETERMINATION.pptx Creative Commons License

ASCORBİC ASİC DETERMINATION in FOOD
Ders Notu
26.10.2020

ASCORBİC ASİC DETERMINATION in FOOD-FOOD ANALYSES LAB II 

ASCORBİC ASİC DETERMINATION in FOOD....pptx Creative Commons License

PHYSICAL ANALYSIS IN WHEAT GRAINFOOD ANALYSIS LAB II
Deney Föyü
20.10.2020
PHYSICAL ANALYSIS IN WHEAT GRAINFOOD ANALYSIS LAB II
Deney Föyü
20.10.2020