Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Telegraphic Protectionism: Growth of Ottoman Telegraph Business as a Public Enterprise, 1854-1914

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, no.21, pp.21-34, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türkiye'de Telekomünikasyon Sektöründe Doğrudan Yabancı Yatırımlar: Zamanlama, Kurumsal Yapı ve Şebeke Gelişimi Açısından bir Değerlendirme

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.40, pp.70-96, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Istanbul Telephone Company from Concession to Nationalization: A Study in Business History (1909-1936)

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, no.20, pp.63-90, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türk Telekom Özelleştirmesinin İstihdam, Yatırım ve Hizmetlere Erişim Açısından Sonuçları

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.56, no.649, pp.157-190, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Priority in Development: Information and Communication Technologies -A Discussion on the Role of ICTs in Development

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, vol.6, no.1, pp.34-43, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The Roots of Gender in Higher Education (The Case of Yildiz Technical University)

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, vol.4, no.2, pp.111-120, 2012 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Some Considerations on Telecommunications Sector and Its Administration in Turkey

Praksis, no.30, pp.97-127, 2012 (Other Refereed National Journals)

Esnek Çalışma Bağlamında Psikologlar, İşçi Hareketleri ve Sendikal Kriz Bağlamında TODAP

Eleştirel Psikoloji Bülteni, no.3, pp.102-111, 2010 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Crisis of Privatization and Privatization of Crisis: Turkish Privatization Policy, 2002-2020

19th International Conference of MEEA: "International Trade and Sustainable Development in MENA Region" Piri Reis University, Istanbul. , İstanbul, Turkey, 9 - 11 October 2020, pp.106-107 Creative Commons License

Ottoman Telegraphic Protectionism in Comparative Perspective

4th Annual International Conference on Social Sciences, İstanbul, Turkey, 10 - 11 September 2020, pp.100-114 Creative Commons License

Poverty of Competition: Foreign Capital and Imposition of Competition in Turkey from Telegraph to Mobile Telephone

1. Eleştirel Sosyal Bilimler Kongresi: Modern Türkiye'de Tarih, Kültür ve Siyaset, Altınbaş Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 March 2019, pp.1 Creative Commons License

Postal Dependence: Postal History of Ottoman Empire from Political Economy Perspective

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 December 2018, pp.28 Creative Commons License

Meşgul Çalan Telefon: Türkiye'de Telekomünikasyon Sektöründe Doğrudan Yabancı Yatırımlar

International Multidisciplinary Conference on Foreign Direct Investment, Investment Promotion and Economic Development, İstanbul, Turkey, 25 October 2018, pp.100 Creative Commons License

Türk Telekom Batıyor, Ne Yapmalı? Sol bir Telekomünikasyon Politikası Arayışı

13. Karaburun Bilim Kongresi, İzmir, Turkey, 05 September 2018, pp.127-128 Creative Commons License

Türkiye'de Özelleştirmenin Üç Dönemi: 1980'ler, 1990'lar ve 2001 Sonrası

1. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Turkey, 9 - 11 March 2018, pp.554-563 Creative Commons License

Telefonda Özel Sektör: Türkiye'de Telekomünikasyon Özelleştirmelerinin Kuşbakışı Tarihçesi

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Turkey, 09 March 2018, pp.564-577 Creative Commons License

Altyapı Kalkınması Yeniden: Telekomünikasyon Politikası Literatürünün Eleştirel Okuması

15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara., Ankara, Turkey, 29 November 2017, pp.217 Creative Commons License

Net Neutrality Policy in the United States and Insights for Turkish Policy

Third Annual International Conference on Social Sciences (AICSS) 2017, İstanbul, Turkey, 26 October 2017, pp.22 Creative Commons License

Turkish Broadband Policies in Perspective

2ND ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AICSS 2016, İstanbul, Turkey, 02 June 2016, pp.100 Creative Commons License

Gender And Success: A Case Study On The Socio-Economic Superiority Of Female Undergraduate Students

III. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Roma, Italy, 06 February 2014, pp.1 Creative Commons License

What’s happening to higher education of economics in Turkey?

European Conference on Social and Behavioral Sciences, İstanbul, Turkey, 19 June 2013, pp.187 Creative Commons License

Books & Book Chapters

What is Happening to Economics Departments in Turkish Higher Education

in: Multidisciplinary Perspectives in Education, Arslan H., Rata G., Kocayörük E., İçbay M. A. , Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.349-356, 2014

Other Publications