Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Teknoloji Transferinin Ekonomi-Politiği: Türkiye Haberleşme Şebekesi Örneği

Dijitalleşen Dünyada Birey, Toplum, Siyaset Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2022, pp.17 Creative Commons License Sustainable Development

Crisis of Privatization and Privatization of Crisis: Turkish Privatization Policy, 2002-2020

19th International Conference of MEEA: "International Trade and Sustainable Development in MENA Region" Piri Reis University, Istanbul. , İstanbul, Turkey, 9 - 11 October 2020, pp.106-107 Creative Commons License Sustainable Development

Ottoman Telegraphic Protectionism in Comparative Perspective

4th Annual International Conference on Social Sciences, İstanbul, Turkey, 10 - 11 September 2020, pp.100-114 Creative Commons License Sustainable Development

Poverty of Competition: Foreign Capital and Imposition of Competition in Turkey from Telegraph to Mobile Telephone

1. Eleştirel Sosyal Bilimler Kongresi: Modern Türkiye'de Tarih, Kültür ve Siyaset, Altınbaş Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 March 2019, pp.1 Creative Commons License Sustainable Development

Postal Dependence: Postal History of Ottoman Empire from Political Economy Perspective

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 December 2018, pp.28 Creative Commons License Sustainable Development

Meşgul Çalan Telefon: Türkiye'de Telekomünikasyon Sektöründe Doğrudan Yabancı Yatırımlar

International Multidisciplinary Conference on Foreign Direct Investment, Investment Promotion and Economic Development, İstanbul, Turkey, 25 October 2018, pp.100 Creative Commons License Sustainable Development

Türk Telekom Batıyor, Ne Yapmalı? Sol bir Telekomünikasyon Politikası Arayışı

13. Karaburun Bilim Kongresi, İzmir, Turkey, 05 September 2018, pp.127-128 Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye'de Özelleştirmenin Üç Dönemi: 1980'ler, 1990'lar ve 2001 Sonrası

1. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Turkey, 9 - 11 March 2018, pp.554-563 Creative Commons License

Telefonda Özel Sektör: Türkiye'de Telekomünikasyon Özelleştirmelerinin Kuşbakışı Tarihçesi

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Turkey, 09 March 2018, pp.564-577 Creative Commons License

Altyapı Kalkınması Yeniden: Telekomünikasyon Politikası Literatürünün Eleştirel Okuması

15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara., Ankara, Turkey, 29 November 2017, pp.217 Creative Commons License Sustainable Development

Net Neutrality Policy in the United States and Insights for Turkish Policy

Third Annual International Conference on Social Sciences (AICSS) 2017, İstanbul, Turkey, 26 October 2017, pp.22 Creative Commons License Sustainable Development

Turkish Broadband Policies in Perspective

2ND ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AICSS 2016, İstanbul, Turkey, 02 June 2016, pp.100 Creative Commons License

Gender And Success: A Case Study On The Socio-Economic Superiority Of Female Undergraduate Students

III. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Roma, Italy, 06 February 2014, pp.1 Creative Commons License Sustainable Development

What’s happening to higher education of economics in Turkey?

European Conference on Social and Behavioral Sciences, İstanbul, Turkey, 19 June 2013, pp.187 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

Rekabetin Sefaleti: Telgraftan Mobil Telefona Türkiye'de Yabancı Sermaye ve Rekabet Dayatması

in: Dönüşümün Tarihi, Tarihin Dönüşümü, Gözde Orhan, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.273-311, 2022 Sustainable Development

Türkiye'de Elektrik Enerjisi Üretimi ve Tüketimi: Verilerle Genel bir Manzara

in: Elektrik ve İstanbul: Elektriğin Geçmişten Günümüze Serüveni, KAHRAMAN CENGİZ, Editor, İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, pp.445-469, 2021

İstanbul'dan Yayılan Işık: 20. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye'de Elektrik Şebekesinin Dönüşümü

in: Elektrik ve İstanbul: Elektriğin Geçmişten Günümüze Serüveni, KAHRAMAN CENGİZ, Editor, İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, pp.125-157, 2021

Otomasyon, Robotlaşma ve Eksik Talep Sarmalında Devletin Rolü: Vatandaşlık Gelirinin Güncelliği Üzerine Bir Tartışma

in: İktisat ve Siyaset: Sosyal Politika ve Özgürlükler Üzerine Perspektifler, Üçer Sırrı Emrah, Kama Özge, Sunal Seçkin, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.231-254, 2021 Sustainable Development

What is Happening to Economics Departments in Turkish Higher Education

in: Multidisciplinary Perspectives in Education, Arslan H., Rata G., Kocayörük E., İçbay M. A. , Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.349-356, 2014

Other Publications