Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Internationalization of Higher Education in Turkey: Creating an Index

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.41, ss.1-28, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of English language teachingundergraduate programs in terms of documentanalysis

International Journal of Curriculum and Instruction, cilt.12, sa.2, ss.671-703, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amerika Birleşik Devletleri’nde karakter eğitimi bağlamında “vatanseverlik” değeri öğretimi ve Türkiye’ye yönelik öneriler

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.6, sa.3, ss.330-353, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cognitive Learning Theories With Emphasis on Latent Learning, Gestalt and Information Processing Theories

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, cilt.9, sa.3, ss.18-33, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretmen Yetiştirme Programlarında Eleştirel Düşünme Becerilerinin Kazandırılması İhtiyacı

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.62-78, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Cognitive Maps of the Beliefs of Pre-service Mathematics Teachers Regarding Mathematics: A Phenomenological Research

INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, cilt.12, ss.1545-1566, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The examination of the postgrade theses on harmonization programs in preschool period: analysis of problems and solution suggestions

International Journal of Curriculum and Instruction, cilt.11, sa.2, ss.100-129, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Erasmus KA103 Hareketlilik Programının Öğrenci ve Koordinatör Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Türkiye Eğitim Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.54-76, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenler İçin Duygusal Zekâ Becerileri Eğitim ProgramınınTasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Elementary Education Online, cilt.17, ss.2188-2215, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Delving Into Flipping Efl Classroom: A Mixed Method Study.

European Journal of English Language Teaching, cilt.3, sa.1, ss.120-151, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Constructivist Practice in the Curriculum and Instruction: the Views of Lecturers in the Field

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.9, sa.3, ss.738-754, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Six Hat Thinking Technique in Program Evaluation The Evaluation of the Quality of Mathematics Teacher Training Program in Turkey

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.8, sa.4, ss.31-45, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigating The Association Between Turkish Freshman s Multiple Intelligence Profiles and University Entrance Exam Performance

European Journal of Education Studies, cilt.2, sa.7, ss.115-134, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Transformational Learning of Three Adult Academicians

Annals Of Nuclear Energy, cilt.6, sa.1, ss.299-307, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perception of English and Motivation in Learning English

Journal of Education and Training Studies, cilt.4, ss.43-60, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Motivation Levels of Gifted Students and Their Metaphorical Perceptions of School

Educational Research and Reviews, cilt.11, sa.8, ss.553-561, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of International Baccalaureate Diploma Programme using SWOT in Turkey

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.8, sa.1, ss.26-37, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Awareness and Support Training for Gifted Children: The Impact on Teachers

Bartın University Journal of Faculty of Education, cilt.4, sa.2, ss.586-602, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Metaphorical Study EFL Teachers Concepts of Standard Standards for Quality EFL and International Teacher

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.7, sa.3, ss.67-83, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Designing PCM Instruction by Using Assure Instructional Design Model

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.6, sa.3, ss.27-40, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Self-Management Skills Setting an Aim Sub-Area in Primary Life Science Program

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.5, sa.3, ss.183-198, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Lisans Programına Yönelik Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), sa.26, ss.421-438, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Eğitimde Fiziksel Çevre Standartlarını Belirleme Paydaş Görüşlerine Dayalı Bir Analiz

Selcuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.30, ss.129-138, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanım Düzeyleri

Journal of Educational and Instructional Studies In The World, cilt.2, ss.299-319, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prospective Pre School Teachers of Child A Study of Metaphors

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.4, sa.8, ss.88-101, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Training in Textile: A Transfer of Innovation Project as a Learning Tool

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.3, sa.4, ss.156-163, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Evaluation of Ready Made Clothing Modular Education Programs within the Modernization of Vocational and Technical Education Project

International Journal of Art& Sciences, cilt.5, sa.2, ss.147-155, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teachers Tolerance Towards Students at Faculty Level Özeti Basıldı

World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS, ss.73, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Virtual Training In Vocational Education Footwear Training

Journal of Educational and Instructional Studies In The World, sa.2, ss.19-23, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çok Programlı Liselerde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri İle Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.27, ss.1-14, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beltek Project For The Training and Employability of Women in Turkey

EDUCATION, cilt.4, sa.130, ss.666-673, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Application of Virtual Training in Vocational and Technical Education: Its Effect on the Performance of Students

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.5, sa.4, ss.1825-1845, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Öğrencilerinin Düşünme Becerileri

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Egitim Fakültesi Dergisi, sa.24, ss.93-104, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The evaluation of modular education programmes developed for the modernization of vocational and technical education project

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.1, sa.1, ss.1384-1388, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Montessori Materyallerinin Tasarım Özelliklerinin Degerlendirilmesi

Selcuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.18, ss.287-305, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplam Kalite Sistemini Olusturmada Temel Aşama: Standartların Belirlenmesi

TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.1, sa.3, ss.285-301, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Genel Öğretmenlik Davranışlarına ilişkin Yeterlilik Algıları

Türk Egitim Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.4, ss.427-439, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretmenlik Özellikleri

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.99-116, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ögretmenlere Yönelik Hizmetiçi Eğitim Programlarını Geliştirmede Eğitim ihtiyacı Belirleme Süreci

Milli Eğitim Dergisi, sa.140, ss.39-43, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Program Geliştirme Modelleri Üzerine Bir İnceleme

Eğitim Yönetimi, cilt.4, sa.13, ss.79-97, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ögretim Elemanlarının Dönüt ve Düzeltme Davranışlarını Yerine Getirme Dereceleri

Eğitim Yönetimi, cilt.3, sa.14, ss.45-61, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRKİYE’DE 2006-2020 YILLARI ARASINDA YAPILMIŞ ELEŞTİREL OKUMA KONULU TEZLERİN İNCELENMESİ

9th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES - HUMANITIES AND EDUCATION, Türkiye, 22 Şubat 2021, ss.98-106

DİJİTAL ÖYKÜLEME YÖNTEMİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNE ETKİSİ: BİRKAPSAM BELİRLEME ÇALIŞMASI

9th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES - HUMANITIES AND EDUCATION, İstanbul, Türkiye, 22 Şubat 2021, ss.88-97 Creative Commons License

Eğitimin Geleceği Geleceğin Eğitimi

VI. Uluslararası Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019

Okulöncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Karakter Eğitimi Uygulamalarının İncelenmesi

V. Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019

Investigating Beliefs regarding Mathematics during Transition from Pre-service to in-serviceMathematics Teacher: A Four-Year Qualitative Longitudinal Study

5th ICRTEL 2019 – International Conference on Research in Teaching, Education Learning, Roma, İtalya, 1 - 02 Mayıs 2019, cilt.5, ss.14

Sıbyan Mektepleri İle Okul Öncesi Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi

Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Venedik, İtalya, 28 - 30 Temmuz 2018

Evaluatıon of the Erasmus Ka103 Mobility Programme According to Views of Students and Coordinators

GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 6 - 09 Mayıs 2018, cilt.1, sa.1, ss.46 Creative Commons License

The Evaluation of the Project Preparation Methods and Techniques In-Service Teacher Training Program According to the Four-Level Evaluation Model

GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 6 - 09 Mayıs 2018, cilt.1, sa.1, ss.45 Creative Commons License

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİVİL BİREY ÖZALGI DÜZEYLERİ

III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), Antalya, Türkiye, 28 Nisan 2018, ss.57

Enhancing EFL Learners’ Academic Performance Through Flipped Classroom Model: A Mixed Method Study

5th International Conference on Curriculum and Instruction, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, cilt.5, sa.5, ss.256-257

Exploring the Effect of Flipped Classroom Model on EFL Learners’ Attitudes and Self-Efficacy Beliefs: A Mixed Method Study.

5th International Conference on Curriculum and Instruction, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, cilt.5, sa.5, ss.258-259

Humor Styles as Predictor of Loneliness in Adolescents

ERPA International Educational Sciences Congress, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Temmuz 2016 Creative Commons License

Faculty Members Opinions on Teaching and Instruction at Private Universities in Turkey A Case Study

Belgrade International Conference on Education 2015. Tomorrow People Organization, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 23 - 25 Ekim 2015

Morpheme acquisition in EFL context Third person singular agreement morpheme s

GlobELT 2015 Conference. An International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, 16 - 19 Nisan 2015, ss.806-810 Creative Commons License

Connectivism Traditional or Modern

ICSED 2015. Learning for Life, Sucueva, Romanya, 28 - 30 Mayıs 2015 Creative Commons License

Designing PCM Instruction by Using Assure Instructional Design Model. Designing PCM Instruction by Using Assure Instructional Design Model

6 th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye, 24 Nisan 2015, ss.42 Creative Commons License

Traditional Teaching And Learning Theories And Connectivism

6th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2015, sa.214, ss.123

Üstün Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Okul Motivasyonları ile Okula Yönelik Metaforik Algılarının Karşılaştırmalı Analizi

IV. Ulusal Üstün Zekalı ve yeteneklilerin Eğitimi Kongresi- (Üstünler ve Gelecek), Türkiye, 22 - 25 Eylül 2014 Creative Commons License

Quality Standards in Efl Teaching in Turkey An Attempt to Internationally Minded Efl Teacher

YICER, YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies, 1 - 03 Eylül 2014 Creative Commons License

Teknik Öğretmen Mezunlarının Mühendislik Tamamlama Programlarına Yönelik Görüşleri

YICER, YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies, 1 - 03 Eylül 2014 Creative Commons License

Okul Yöneticilerinin Etkili Liderlikle İlgili Kalite Standartlarını Gerçekleştirme Düzeyleri

VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 01 Haziran 2014, cilt.1, ss.179-180 Creative Commons License

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanım Düzeyleri

4rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2014, ss.17

İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Öz Yönetim Becerilerine Yönelik Programın Değerlendirilmesi

5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 01 Nisan 2014

The Study of Problem Solving Skills of University Students Who are Studying in Different Departments Regarding Different Variables

International Symposiumon Changes and New Trends in Education, Konya, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2013, ss.67

Dünyada ve Türkiyede Ayakkabı Eğitimi ve İngiltere Örneği

International Symposiumon Changes and New Trends in Education, 01 Kasım 2013

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Algıları: Bir Metafor Çalışması

4rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 01 Nisan 2013

Preschool Teachers Educational Needs for Effective Guidance

2. International Scientific Conference. Pedagogy, Education and Instruction, 01 Mart 2013

Teachers Tolerance Towards Students at Faculty Level

World Conference on Education and Instructional Studies- WCEIS, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2012, ss.35

Perceptions on Online learning in the Context of Distance Education

World Conference on Education and Instructional Studies- WCEIS, 01 Kasım 2012

Virtual training in vocational education: Footwear Training

3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications., Antalya, Türkiye, 17 Mayıs 2012, ss.19-23

The Place of ICT in Vocational Education: A Sample Training Tool

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 01 Ekim 2011 Creative Commons License

Training in Excellence in Textile: An Accomplished Cooperation Case with the Balkan Partners

International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 01 Kasım 2010 Creative Commons License

The needs for professional development of academic staff at vocational education faculties in turkey

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.1431-1436 identifier identifier

The Need Analysis For Further Education of the Retired and Elderly

11th International Conference on Further Education in the Balkan, 01 Ekim 2008

Basic Computer Skills of Primary School Tecahers and Directors

International Technology Education and Development Conference (INTED), Valencia, İspanya, 11 - 13 Mart 2008, ss.671-680

Technology Based Training: A Multinational Technology Sharing Case

International Technology, Education and Development Conference (INTED), 01 Mart 2008

Evaluation of the Effectiveness and Practice Level of Quality Assurance Standards in Terms of EU Priorities in Turkey

9th International Conference European Unification and Educational Challenges in the Balkans, 01 Kasım 2007

Determination of the Quality Assurance Standards in Terms of EU Priorities, for Teacher Training Programs in Turkey

9th International Conference European Unification and Educational Challenges in the Balkans, 01 Kasım 2007

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnternete ve İnternette Öğrenmeye Yönelik Tutumları

Sakarya University 5th. International Educational Technology Conference, Sakarya, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2005, ss.196-201

Öğretme-Öğrenme Sistem Tasarımı ve Yönetiminde Okul Yöneticilerinin Liderlik Özellikleri

5th. International Educational Technology Conference, Sakarya, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2005, ss.246-255

Öğrencilerin Sınav Uygulama Tekniklerinin Değerlendirilmesi

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya, Türkiye, 13 - 15 Temmuz 2004, ss.34

Ortaöğretim Öğrencilerinin Sınav Başarısı İçin Etkili Sınav Teknikleri Uygulayabilme Becerilerinin Değerlendirilmesi

İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya, Malatya, Türkiye, 13 - 15 Temmuz 2004, ss.32-43

Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretmenlik Özellikleri

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 01 Mayıs 2000

Kitap & Kitap Bölümleri

Ters Yüz Öğrenme Yaklaşımı

Öğretimde Yaklaşımlar ve Eğitime Yansımaları, Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU, Editör, PEGEM, Ankara, ss.434-464, 2021

Child Friendly City, Çilimli

LAP Lambert Academic Publishing, 2020

İlkokul Öğretim Programlarında Yer Alan ”Saygı” Kök Değerinin Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Eğitimde Elli Yıl (Prof. Dr. Mehmet Ali Kısakürek’e Armağan), Berna Aslan,Fatma Bıkmaz, Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.231-258, 2019 Creative Commons License

Preschool Teachers’ Educational Needs for Effective Guidance

Pedagogija, Obrazovanje, - - , Editör, Madunarodna, Mostar, Svibnja., ss.256-262, 2014 Creative Commons License

Bilişsel Kuramlar

Öğrenme ve Öğretme: Kuramlar, Yaklaşımlar, Modeller, Kaya,Z., Editör, Pegem Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.137-171, 2012 Creative Commons License

Determination of the Quality Assurance Standarts in Terms of EU Priorities, for Teacher Training Programs in Turkey.

European Unification and Educational Challenges in the Balkans, Terzis, N., Editör, Greece Publishing House, Kyriakidis Login Brothers, Atina, ss.254-264, 2008 Creative Commons License

Evaluation of the Effectiveness and Practice Level of Quality Assurance Standards in Terms of EU Priorities in Turkey

European Unification and Educational Challenges in the Balkans., Terzis, N., Editör, Greece, Publishing House, Kyriakidis Brothers S.A., Greece, Publishing House, Kyriakidis Brothers S.A., ss.265-271, 2008 Creative Commons License

Sınıfta Öğretim Liderliği

Sınıf Yönetimi, - -, Editör, Ekinoks Yayınları, Ankara, ss.17-48, 2007 Creative Commons License

Eğitimin Felsefi Temelleri

Eğitim Bilimine Giriş, - -, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.84-103, 2007 Creative Commons License

Eğitimde Bilgisayar Kullanımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, - -, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.111-144, 2007 Creative Commons License

Sınıfta Öğretim Ortamının Hazırlanması

Sınıf Yönetimi, --, Editör, Maya Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.86-121, 2006 Creative Commons License

Japon Eğitim Sistemi

Avni Akyol Ümit Kültür Ve Eğitim Vakfı, İstanbul, 1996 Creative Commons License

Diğer Yayınlar