Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Evaluation of English language teachingundergraduate programs in terms of documentanalysis

International Journal of Curriculum and Instruction, vol.12, no.2, pp.671-703, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Amerika Birleşik Devletleri’nde karakter eğitimi bağlamında “vatanseverlik” değeri öğretimi ve Türkiye’ye yönelik öneriler

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.6, no.3, pp.330-353, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cognitive Learning Theories With Emphasis on Latent Learning, Gestalt and Information Processing Theories

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, vol.9, no.3, pp.18-33, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Öğretmen Yetiştirme Programlarında Eleştirel Düşünme Becerilerinin Kazandırılması İhtiyacı

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.62-78, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The examination of the postgrade theses on harmonization programs in preschool period: analysis of problems and solution suggestions

International Journal of Curriculum and Instruction, vol.11, no.2, pp.100-129, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Erasmus KA103 Hareketlilik Programının Öğrenci ve Koordinatör Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Türkiye Eğitim Dergisi, vol.3, no.1, pp.54-76, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenler İçin Duygusal Zekâ Becerileri Eğitim ProgramınınTasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Elementary Education Online, vol.17, pp.2188-2215, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Delving Into Flipping Efl Classroom: A Mixed Method Study.

European Journal of English Language Teaching, vol.3, no.1, pp.120-151, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Constructivist Practice in the Curriculum and Instruction: the Views of Lecturers in the Field

International Online Journal of Educational Sciences, vol.9, no.3, pp.738-754, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Six Hat Thinking Technique in Program Evaluation The Evaluation of the Quality of Mathematics Teacher Training Program in Turkey

International Online Journal of Educational Sciences, vol.8, no.4, pp.31-45, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigating The Association Between Turkish Freshman s Multiple Intelligence Profiles and University Entrance Exam Performance

European Journal of Education Studies, vol.2, no.7, pp.115-134, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Transformational Learning of Three Adult Academicians

Annals Of Nuclear Energy, vol.6, no.1, pp.299-307, 2016 (Other Refereed National Journals)

Perception of English and Motivation in Learning English

Journal of Education and Training Studies, vol.4, pp.43-60, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Motivation Levels of Gifted Students and Their Metaphorical Perceptions of School

Educational Research and Reviews, vol.11, no.8, pp.553-561, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Analysis of International Baccalaureate Diploma Programme using SWOT in Turkey

International Online Journal of Educational Sciences, vol.8, no.1, pp.26-37, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Awareness and Support Training for Gifted Children: The Impact on Teachers

Bartın University Journal of Faculty of Education, vol.4, no.2, pp.586-602, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Metaphorical Study EFL Teachers Concepts of Standard Standards for Quality EFL and International Teacher

International Online Journal of Educational Sciences, vol.7, no.3, pp.67-83, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Designing PCM Instruction by Using Assure Instructional Design Model

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.6, no.3, pp.27-40, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of Self-Management Skills Setting an Aim Sub-Area in Primary Life Science Program

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.5, no.3, pp.183-198, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Lisans Programına Yönelik Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), no.26, pp.421-438, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Eğitimde Fiziksel Çevre Standartlarını Belirleme Paydaş Görüşlerine Dayalı Bir Analiz

Selcuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.30, pp.129-138, 2013 (Other Refereed National Journals)

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanım Düzeyleri

Journal of Educational and Instructional Studies In The World, vol.2, pp.299-319, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Prospective Pre School Teachers of Child A Study of Metaphors

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.4, no.8, pp.88-101, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Training in Textile: A Transfer of Innovation Project as a Learning Tool

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.3, no.4, pp.156-163, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Virtual Training In Vocational Education Footwear Training

Journal of Educational and Instructional Studies In The World, no.2, pp.19-23, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Evaluation of Ready Made Clothing Modular Education Programs within the Modernization of Vocational and Technical Education Project

International Journal of Art& Sciences, vol.5, no.2, pp.147-155, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teachers Tolerance Towards Students at Faculty Level Özeti Basıldı

World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS, pp.73, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çok Programlı Liselerde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri İle Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, no.27, pp.1-14, 2011 (Other Refereed National Journals)

Application of Virtual Training in Vocational and Technical Education: Its Effect on the Performance of Students

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.5, no.4, pp.1825-1845, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beltek Project For The Training and Employability of Women in Turkey

EDUCATION, vol.4, no.130, pp.666-673, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Education of the elderly in Turkey: Their educational needs, expectations of educational programmes, and recommendations to the related sectors

Educational Research and Reviews, vol.5, no.12, pp.794-801, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

İlköğretim Öğrencilerinin Düşünme Becerileri

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Egitim Fakültesi Dergisi, no.24, pp.93-104, 2009 (Other Refereed National Journals)

The evaluation of modular education programmes developed for the modernization of vocational and technical education project

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.1, no.1, pp.1384-1388, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Montessori Materyallerinin Tasarım Özelliklerinin Degerlendirilmesi

Selcuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.18, pp.287-305, 2007 (Other Refereed National Journals)

Toplam Kalite Sistemini Olusturmada Temel Aşama: Standartların Belirlenmesi

TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.1, no.3, pp.285-301, 2003 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarının Genel Öğretmenlik Davranışlarına ilişkin Yeterlilik Algıları

Türk Egitim Bilimleri Dergisi, vol.1, no.4, pp.427-439, 2003 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretmenlik Özellikleri

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, pp.99-116, 2002 (Other Refereed National Journals)

Ögretmenlere Yönelik Hizmetiçi Eğitim Programlarını Geliştirmede Eğitim ihtiyacı Belirleme Süreci

Milli Eğitim Dergisi, no.140, pp.39-43, 1998 (Other Refereed National Journals)

Program Geliştirme Modelleri Üzerine Bir İnceleme

Eğitim Yönetimi, vol.4, no.13, pp.79-97, 1998 (Other Refereed National Journals)

Ögretim Elemanlarının Dönüt ve Düzeltme Davranışlarını Yerine Getirme Dereceleri

Eğitim Yönetimi, vol.3, no.14, pp.45-61, 1997 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKİYE’DE 2006-2020 YILLARI ARASINDA YAPILMIŞ ELEŞTİREL OKUMA KONULU TEZLERİN İNCELENMESİ

9th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES - HUMANITIES AND EDUCATION, Turkey, 22 February 2021, pp.98-106

DİJİTAL ÖYKÜLEME YÖNTEMİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNE ETKİSİ: BİRKAPSAM BELİRLEME ÇALIŞMASI

9th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES - HUMANITIES AND EDUCATION, İstanbul, Turkey, 22 February 2021, pp.88-97 Creative Commons License

Eğitimin Geleceği Geleceğin Eğitimi

VI. Uluslararası Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019

Okulöncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Karakter Eğitimi Uygulamalarının İncelenmesi

V. Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019

Investigating Beliefs regarding Mathematics during Transition from Pre-service to in-serviceMathematics Teacher: A Four-Year Qualitative Longitudinal Study

5th ICRTEL 2019 – International Conference on Research in Teaching, Education Learning, Roma, Italy, 1 - 02 May 2019, vol.5, pp.14

Sıbyan Mektepleri İle Okul Öncesi Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi

Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Venedik, Italy, 28 - 30 July 2018

Evaluatıon of the Erasmus Ka103 Mobility Programme According to Views of Students and Coordinators

GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrade, Serbia And Montenegro, 6 - 09 May 2018, vol.1, no.1, pp.46 Creative Commons License

The Evaluation of the Project Preparation Methods and Techniques In-Service Teacher Training Program According to the Four-Level Evaluation Model

GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrade, Serbia And Montenegro, 6 - 09 May 2018, vol.1, no.1, pp.45 Creative Commons License

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİVİL BİREY ÖZALGI DÜZEYLERİ

III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), Antalya, Turkey, 28 April 2018, pp.57

Exploring the Effect of Flipped Classroom Model on EFL Learners’ Attitudes and Self-Efficacy Beliefs: A Mixed Method Study.

5th International Conference on Curriculum and Instruction, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017, vol.5, no.5, pp.258-259

Enhancing EFL Learners’ Academic Performance Through Flipped Classroom Model: A Mixed Method Study

5th International Conference on Curriculum and Instruction, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017, vol.5, no.5, pp.256-257

Humor Styles as Predictor of Loneliness in Adolescents

ERPA International Educational Sciences Congress, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 July 2016 Creative Commons License

Faculty Members Opinions on Teaching and Instruction at Private Universities in Turkey A Case Study

Belgrade International Conference on Education 2015. Tomorrow People Organization, Belgrade, Serbia And Montenegro, 23 - 25 October 2015

Morpheme acquisition in EFL context Third person singular agreement morpheme s

GlobELT 2015 Conference. An International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, 16 - 19 April 2015, pp.806-810 Creative Commons License

Connectivism Traditional or Modern

ICSED 2015. Learning for Life, Sucueva, Romania, 28 - 30 May 2015 Creative Commons License

Designing PCM Instruction by Using Assure Instructional Design Model. Designing PCM Instruction by Using Assure Instructional Design Model

6 th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 24 April 2015, pp.42 Creative Commons License

Traditional Teaching And Learning Theories And Connectivism

6th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2015, no.214, pp.123

Üstün Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Okul Motivasyonları ile Okula Yönelik Metaforik Algılarının Karşılaştırmalı Analizi

IV. Ulusal Üstün Zekalı ve yeteneklilerin Eğitimi Kongresi- (Üstünler ve Gelecek), Turkey, 22 - 25 September 2014 Creative Commons License

Quality Standards in Efl Teaching in Turkey An Attempt to Internationally Minded Efl Teacher

YICER, YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies, 1 - 03 September 2014 Creative Commons License

Teknik Öğretmen Mezunlarının Mühendislik Tamamlama Programlarına Yönelik Görüşleri

YICER, YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies, 1 - 03 September 2014 Creative Commons License

Okul Yöneticilerinin Etkili Liderlikle İlgili Kalite Standartlarını Gerçekleştirme Düzeyleri

VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 01 June 2014, vol.1, pp.179-180 Creative Commons License

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanım Düzeyleri

4rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2014, pp.17

İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Öz Yönetim Becerilerine Yönelik Programın Değerlendirilmesi

5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 01 April 2014

The Study of Problem Solving Skills of University Students Who are Studying in Different Departments Regarding Different Variables

International Symposiumon Changes and New Trends in Education, Konya, Turkey, 20 - 22 November 2013, pp.67

Dünyada ve Türkiyede Ayakkabı Eğitimi ve İngiltere Örneği

International Symposiumon Changes and New Trends in Education, 01 November 2013

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Algıları: Bir Metafor Çalışması

4rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 01 April 2013

Preschool Teachers Educational Needs for Effective Guidance

2. International Scientific Conference. Pedagogy, Education and Instruction, 01 March 2013

Teachers Tolerance Towards Students at Faculty Level

World Conference on Education and Instructional Studies- WCEIS, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2012, pp.35

Perceptions on Online learning in the Context of Distance Education

World Conference on Education and Instructional Studies- WCEIS, 01 November 2012

Virtual training in vocational education: Footwear Training

3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications., Antalya, Turkey, 17 May 2012, pp.19-23

The Place of ICT in Vocational Education: A Sample Training Tool

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 01 October 2011 Creative Commons License

Training in Excellence in Textile: An Accomplished Cooperation Case with the Balkan Partners

International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 01 November 2010 Creative Commons License

The needs for professional development of academic staff at vocational education faculties in turkey

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.1431-1436 Sustainable Development identifier identifier

The Need Analysis For Further Education of the Retired and Elderly

11th International Conference on Further Education in the Balkan, 01 October 2008

Basic Computer Skills of Primary School Tecahers and Directors

International Technology Education and Development Conference (INTED), Valencia, Spain, 11 - 13 March 2008, pp.671-680

Technology Based Training: A Multinational Technology Sharing Case

International Technology, Education and Development Conference (INTED), 01 March 2008

Evaluation of the Effectiveness and Practice Level of Quality Assurance Standards in Terms of EU Priorities in Turkey

9th International Conference European Unification and Educational Challenges in the Balkans, 01 November 2007

Determination of the Quality Assurance Standards in Terms of EU Priorities, for Teacher Training Programs in Turkey

9th International Conference European Unification and Educational Challenges in the Balkans, 01 November 2007

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnternete ve İnternette Öğrenmeye Yönelik Tutumları

Sakarya University 5th. International Educational Technology Conference, Sakarya, Turkey, 13 - 15 September 2005, pp.196-201

Öğretme-Öğrenme Sistem Tasarımı ve Yönetiminde Okul Yöneticilerinin Liderlik Özellikleri

5th. International Educational Technology Conference, Sakarya, Turkey, 13 - 15 September 2005, pp.246-255

Öğrencilerin Sınav Uygulama Tekniklerinin Değerlendirilmesi

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya, Turkey, 13 - 15 July 2004, pp.34

Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretmenlik Özellikleri

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 01 May 2000

Books & Book Chapters

Ters Yüz Öğrenme Yaklaşımı

in: Öğretimde Yaklaşımlar ve Eğitime Yansımaları, Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU, Editor, PEGEM, Ankara, pp.434-464, 2021

Child Friendly City, Çilimli

LAP Lambert Academic Publishing, 2020

İlkokul Öğretim Programlarında Yer Alan ”Saygı” Kök Değerinin Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri

in: Eğitimde Elli Yıl (Prof. Dr. Mehmet Ali Kısakürek’e Armağan), Berna Aslan,Fatma Bıkmaz, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.231-258, 2019 Creative Commons License

Preschool Teachers’ Educational Needs for Effective Guidance

in: Pedagogija, Obrazovanje, - - , Editor, Madunarodna, Mostar, Svibnja., pp.256-262, 2014 Creative Commons License

Bilişsel Kuramlar

in: Öğrenme ve Öğretme: Kuramlar, Yaklaşımlar, Modeller, Kaya,Z., Editor, Pegem Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.137-171, 2012 Creative Commons License

Determination of the Quality Assurance Standarts in Terms of EU Priorities, for Teacher Training Programs in Turkey.

in: European Unification and Educational Challenges in the Balkans, Terzis, N., Editor, Greece Publishing House, Kyriakidis Login Brothers, Atina, pp.254-264, 2008 Creative Commons License

Evaluation of the Effectiveness and Practice Level of Quality Assurance Standards in Terms of EU Priorities in Turkey

in: European Unification and Educational Challenges in the Balkans., Terzis, N., Editor, Greece, Publishing House, Kyriakidis Brothers S.A., Greece, Publishing House, Kyriakidis Brothers S.A., pp.265-271, 2008 Creative Commons License

Sınıfta Öğretim Liderliği

in: Sınıf Yönetimi, - -, Editor, Ekinoks Yayınları, Ankara, pp.17-48, 2007 Creative Commons License

Eğitimin Felsefi Temelleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, - -, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.84-103, 2007 Creative Commons License

Eğitimde Bilgisayar Kullanımı

in: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, - -, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.111-144, 2007 Creative Commons License

Sınıfta Öğretim Ortamının Hazırlanması

in: Sınıf Yönetimi, --, Editor, Maya Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.86-121, 2006 Creative Commons License

Japon Eğitim Sistemi

Avni Akyol Ümit Kültür Ve Eğitim Vakfı, İstanbul, 1996 Creative Commons License

Other Publications