Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Delving Into Flipping Efl Classroom: A Mixed Method Study

European Journal of English Language Teaching, cilt.3, ss.120-151, 2017
Link

Transformational Learning of Three Adult Academicians

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.299-307, 2016
Link

Analysis of International Baccalaureate Diploma Programme using SWOT in Turkey

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.8, ss.26-37, 2016
Link

Designing PCM Instruction by Using Assure Instructional Design Model

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.6, ss.27-40, 2015
Link

Evaluation of Self-Management Skills Setting an Aim Sub-Area in Primary Life Science Program

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.5, ss.183-198, 2014
Link

Prospective Pre-School Teachers' of "Child": A Study of Metaphors

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.4, ss.88-101, 2013
Link

Training in Textile: A Transfer of Innovation Project as a Learning Tool

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.3, ss.156-163, 2012
Link

İlköğretim Öğrencilerinin Düşünme Becerileri

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Egitim Fakültesi Dergisi, ss.93-104, 2009
Link

Montessori Materyallerinin Tasarım Özelliklerinin Degerlendirilmesi

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.287-305, 2008
Link

Toplam Kalite Sistemini Olusturmada Temel Aşama: Standartların Belirlenmesi

TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.1, ss.285-301, 2003
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sıbyan Mektepleri İle Okul Öncesi Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi

Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Venedik, İtalya, 28 Haziran 2018, ss.159-160

Evaluatıon of the Erasmus+ Ka103 Mobility Programme According to Views of Students and Coordinators

GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 06 Mayıs 2018, cilt.1, no.1, ss.46
Link

The Evaluation of the Project Preparation Methods and Techniques In-Service Teacher Training Program According to the Four-Level Evaluation Model

GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 06 Mayıs 2018, cilt.1, no.1, ss.45
Link

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİVİL BİREY ÖZALGI DÜZEYLERİ

III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), Antalya, Türkiye, 28 Nisan 2018, ss.57
Link

Enhancing EFL Learners’ Academic Performance Through Flipped Classroom Model: A Mixed Method Study.

5th International Conference on Curriculum and Instruction, Muğla, Türkiye, 26 Ekim 2017, cilt.5, no.5, ss.256-257

Exploring the Effect of Flipped Classroom Model on EFL Learners’ Attitudes and Self-Efficacy Beliefs: A Mixed Method Study.

5th International Conference on Curriculum and Instruction, Muğla, Türkiye, 26 Ekim 2017, cilt.5, no.5, ss.258-259

Faculty Members’ Opinions on Teaching and Instruction at Private Universities in Turkey: A Case Study

Belgrade International Conference on Education. Tomorrow People Organization, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 05 Ekim 2015, ss.2-6

Designing PCM Instruction by Using Assure Instructional Design Model. Designing PCM Instruction by Using Assure Instructional Design Model

6 th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye, 24 Nisan 2015, ss.42
Link

Morpheme acquisition in EFL context: Third person singular agreement morpheme -s.

An International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, Antalya, Türkiye, 16 Nisan 2015, ss.806-810

Virtual training in vocational education: Footwear Training

3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications., Antalya, Türkiye, 17 Mayıs 2012, ss.19-23
Link

The needs for professional development of academic staff at vocational education faculties in turkey

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.1431-1436 Özet

Preschool Teachers Educational Needs for Effective Guidance

2. International Scientific Conference. Pedagogy, Education and Instruction

Basic Computer Skills of Primary School Tecahers and Directors

International Technology Education and Development Conference (INTED)

Quality Standards in Efl Teaching in Turkey: An Attempt to Internationally Minded Efl Teacher

YICER, YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies

Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretmenlik Özellikleri

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu

The Need Analysis For Further Education of the Retired and Elderly

11th International Conference on Further Education in the Balkan

Connectivism: Traditional or Modern?

ICSED 2015. Learning for Life. 13. Edition of the International Conference on Sciences Education.

Technology Based Training: A Multinational Technology Sharing Case

International Technology, Education and Development Conference (INTED)

Evaluation of the Effectiveness and Practice Level of Quality Assurance Standards in Terms of EU Priorities in Turkey

9th International Conference European Unification and Educational Challenges in the Balkans

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Algıları: Bir Metafor Çalışması

4rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications

The Place of ICT in Vocational Education: A Sample Training Tool

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

Determination of the Quality Assurance Standards in Terms of EU Priorities, for Teacher Training Programs in Turkey

9th International Conference European Unification and Educational Challenges in the Balkans

Teachers Tolerance Towards Students at Faculty Level

World Conference on Education and Instructional Studies- WCEIS

Teknik Öğretmen Mezunlarının Mühendislik Tamamlama Programlarına Yönelik Görüşleri

YICER, YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies

Okul Yöneticilerinin Etkili Liderlikle İlgili Kalite Standartlarını Gerçekleştirme Düzeyleri

VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, cilt.1, ss.179-180

Training in Excellence in Textile: An Accomplished Cooperation Case with the Balkan Partners

International Conference on New Trends in Education and Their Implications

İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Öz Yönetim Becerilerine Yönelik Programın Değerlendirilmesi

5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications

Perceptions on Online learning in the Context of Distance Education

World Conference on Education and Instructional Studies- WCEIS

Dünyada ve Türkiyede Ayakkabı Eğitimi ve İngiltere Örneği

International Symposiumon Changes and New Trends in Education

Kitap & Kitap Bölümleri

Advances in Business and Management

Construction Workers’ Personality: As A Key For Improving The Occupational Health And Safety Performance In Construction., William D. Nelson, Editör, Nova Science Publishers, Inc, New York, Abd, ss.103-132, 2016
Link

Pedagogija, Obrazovanje

Preschool Teachers’ Educational Needs for Effective Guidance, - - , Editör, Madunarodna, Mostar, Svibnja., ss.256-262, 2014

Öğrenme ve Öğretme: Kuramlar, Yaklaşımlar, Modeller

Bilişsel Kuramlar, Kaya, Z., Editör, Pegem Akademik Yayıncılık, Pegem Akademik Yayıncılık-Ankara, ss.137-171, 2012
Link

European Unification and Educational Challenges in the Balkans

Determination of the Quality Assurance Standarts in Terms of EU Priorities, for Teacher Training Programs in Turkey. , Terzis, N., Editör, Greece Publishing House, Kyriakidis Login Brothers, Atina, ss.254-264, 2008

European Unification and Educational Challenges in the Balkans.

Evaluation of the Effectiveness and Practice Level of Quality Assurance Standards in Terms of EU Priorities in Turkey, Terzis, N., Editör, Greece, Publishing House, Kyriakidis Brothers S.A., Greece, Publishing House, Kyriakidis Brothers S.A., ss.265-271, 2008

Sınıf Yönetimi

Sınıfta Öğretim Liderliği, - -, Editör, Ekinoks Yayınları, Ankara, ss.17-48, 2007

Eğitim Bilimine Giriş

Eğitimin Felsefi Temelleri, - -, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.84-103, 2007

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Eğitimde Bilgisayar Kullanımı, - -, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.111-144, 2007

Sınıf Yönetimi

Sınıfta Öğretim Ortamının Hazırlanması, --, Editör, Maya Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.86-121, 2006

Japon Eğitim Sistemi

Avni Akyol Ümit Kültür Ve Eğitim Vakfı, İstanbul, 1996

Diğer Yayınlar