Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Optimisation of green tea polysaccharides by ultrasound-assisted extraction and their in vitro antidiabetic activities

QUALITY ASSURANCE AND SAFETY OF CROPS & FOODS, cilt.11, sa.5, ss.479-490, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of Microwave Technology on Some Quality Parameters and Sensory Attributes of Black Tea

CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES, cilt.34, sa.5, ss.397-405, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Quercetin Nanosuspensions Produced by High-Pressure Homogenization

JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, cilt.62, ss.1852-1859, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Optimization of Preparation Conditions for Quercetin Nanoemulsions Using Response Surface Methodology

JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, cilt.61, sa.9, ss.2130-2139, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Influence of Extraction Time and Different Sage Varieties on Sensory Characteristics of a Novel Functional Beverage by RSM

FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL, cilt.15, sa.2, ss.111-118, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of gamma irradiation on the quality of ready-to-cook meatballs

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.32, sa.4, ss.269-274, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Farklı Partikül Boyutlarındaki Enginar Lifi İlavesinin Köfte Kalitesi Üzerine Etkisi

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.16, ss.275-282, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’deki Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Antioksidan Potansiyelleri ve Fenolik Kompozisyonları

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.16, ss.631-637, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gıda muhafazasında yeni yöntemlerin kullanılması

Gıda Güvenliği Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.50-54, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gama ışınlarının gıdaların besin değeri üzerindeki etkileri

Dünya Gıda, cilt.9, ss.55-60, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Characterization and Rheological Properties of Pectin Extracted from Turkish Quince

3rd International Conference on Advanced on Engineering Technologies, 19 - 21 Eylül 2019

The effects of surfactants on the oxidation of sunflower oil in emulsions

International Congress on Natural Health Sciences and Technology, 15 - 17 Mayıs 2019

Production of quercetin sub-micrometer suspensions by the combination of high-pressure homogenization and spray drying

7th Annual Conference & Exhibition on Functional Foods, Nutraceuticals, Natural Health Products and Dietary Supplements, İstanbul, Türkiye, 14 Ekim 2014, ss.122

Spray drying of liposome structures and encapsulation of black mulberry extract

115th AOCS (American Oil Chemists' Society), San Antonio, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 04 Mayıs 2014, ss.2-3

Spray drying of coated liposomes

EUROFOODCHEM XVII, İstanbul, Türkiye, 07 Mayıs 2013, ss.252

Effects of microwave process on Turkish black tea quality

International Food Congress-Novel Approaches in Food Industry (NAFI), İzmir, Türkiye, 26 Mayıs 2011, ss.390-395

Kitap & Kitap Bölümleri

Chapter 5 -Encapsulation of saffron bioactive compounds

Saffron, Charis M. Galanakis, Editör, Academic Press , ss.183-220, 2020

Extraction of bioactive compounds from saffron species

Saffron, Charis M. Galanakis, Editör, Academic Press is an imprint of Elsevier, London, ss.99-131, 2020

Chapter 32. Melon Juice

Handbook of Functional Beverages and Human Health, Fereidoon Shahidi, Cesarettin Alasalvar, Editör, CRC PressTaylor Francis Group, Florida, ss.385-398, 2019

Bölüm 12: Yağlarda Biyoteknolojik Uygulamalar ve Yapılandırılmış Yağlar.

Gıda Biyoteknolojisi, Aran, Necla, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.343-370, 2010