Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

INVESTIGATING STUDENTS’ SCIENTIFIC AND ENGINEERING PRACTICES IN EARLY STEM LESSONS

14th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA 2021), Portugal, 30 August 2021

HOW PRESENTED THE OIL DROP EXPERIMENT IN TEXTBOOKS? A HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE PERSPECTIVE

The 1st International Conferences on Physics Issues (ICoPIs 2021), Indonesia, 28 August 2021 identifier

HOW PRESENTED THE OIL DROP EXPERIMENT IN TEXTBOOKS? A HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE PERSPECTIVE

The 10th National Physics Seminar (SNF 2021), Bristol, United Kingdom, 19 June 2021 identifier

Biomimicry Teaching Approach: An Alternative Way of Science Teaching

International Conference On Elementary Education 2020, Indonesia, 21 - 22 November 2020, pp.1-7

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 2018 Fen Öğretim Programı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: SWOT Analizi

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 October 2019, pp.52-54

Examination of Pre-Service Science Teachers’ Views About 2018 Science Curriculum: A SWOT Analysis

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi (UEYAK), İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2019, pp.52-54

A META SYNTHESIS STUDY: EXPLORING STUDENTS’ CONCEPTIONS ON CONDENSATION, EVAPORATION AND BOILING CONCEPTS

European Science Education Research Association (ESERA 2019), Bologna, Italy, 26 - 30 August 2019, pp.142

A Meta Synthesis Study: Exploring Students' Conceptions on Condensation, Evaporation and Boiling Concepts

ESERA 2019- European Science Education Research Association , Bologna, Italy, 26 - 30 August 2019, pp.142

HOW 5TH GRADE STUDENTS SEE THE UNIVERSE

The Twelfth International Congress of Educational Research, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.184-185 Sustainable Development

Two‐Tier Human and Environment Concepts Diagnosis Test Development

1st International Symposium on Education and Change, ISEC2019, İstanbul, Turkey, 6 - 07 April 2019, pp.17-18

Using Storytelling to Teach Environmental Issues

1st International Symposium on Education and Change, ISEC2019, İstanbul, Turkey, 6 - 07 April 2019, pp.19-20

Integration of Biomimicry into Science Education

1st International Symposium on Education and Change, ISEC2019, İstanbul, Turkey, 6 - 07 April 2019, pp.15-16

Drawing Method to Diagnose Middle School Students’ Misconceptions

1st International Symposium on Education and Change, ISEC2019, İstanbul, Turkey, 6 - 07 April 2019, pp.21-22

Improving students' conceptions on fluid dynamics through peer teaching model with PDEODE (PTM-PDEODE)

4th International Seminar of Mathematics, Science and Computer Science Education, MSCEIS 2017, Bandung, Indonesia, 14 October 2017, vol.1013 identifier identifier

Üstün Yetenekli Çocuklarla Okul Dışı Öğrenme Ortamında Farklılaştırılmış STEM Etkinlikleri

V. Uluslararası Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 May 2018, pp.25-26

Formal Dersler Dışındaki Laboratuvar Çalışmalarının Olumlu Etkileri

Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu (IFEMS 2018) , İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.52-53

STEM Education: Attitudes and Readiness of In-Service Science Teachers

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Aydın, Turkey, 1 - 03 February 2018, pp.86-87

What Editor Wants?

EDUCCON 2017 Education Conference, Ankara, Turkey, 7 - 08 November 2017 identifier identifier identifier

EFFECTIVENESS OF VISUAL MULTIMEDIA SUPPORTED CONCEPTUAL CHANGE TEXTS ON OVERCOMING STUDENTS’ MISCONCEPTION ABOUT BOILING CONCEPT

International Conference on New Horizons in Education(INTE 2017), Berlin, Germany, 17 - 19 July 2017, vol.1, pp.1129-1138

INVESTIGATING STUDENTS’ AUTHENTIC LEARNING EXPERIENCES IN EARLY STEM LESSONS

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH III, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2017

Middle School Students’ Perceptions of Engineer and Engineering

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH III , İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.170-171

The effect of informal learning environment upon students’ understanding of STSE (science-technology-society-environment).

3rd World Conference on Science and Mathematics Education, İstanbul, Turkey, 28 - 30 August 2017

MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS OF ENGINEER AND ENGINEERING

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH III, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2017

effect of informal learningenvironmentuponstudents’ understanding of STSE (science-technology-society-environment)

3rd World Conference on Science and Mathematics Education, İstanbul, Turkey, 28 August 2017, pp.34

Progressive Nature of Science based on History and Philosophy of Science Perspective: Thomson, Rutherford and Bohr Atom Theory

International History, Philosophy, and Science Teaching Group (IHPST) Biennial Conference, Ankara, Turkey, 4 - 07 July 2017

Understanding Progressive Nature of Science based on History and Philosophy of Science Perspective: Thomson, Rutherford and Bohr Atom Theory

2017 International History, Philosophy, and Science Teaching Group (IHPST) Biennial Conference, Ankara, Turkey, 04 July 2017, pp.31

Students’ Cognitive Schema about Science Learning in Schools: A Case Study about Word Association Test (WAT)

Uluslararası Katılımlı Yüksek Öğretimde Eğitim ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 May 2017, pp.1

Revealing Student’s Conceptions of Atom Models

Uluslararası Katılımlı Yüksek Öğretimde Eğitim ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 May 2017, pp.2

Öğretmen Adaylarının 'Çözünürlük' Konusuyla İlgili Grafik Çiziminde Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi

VI. International Congress on Research in Education (ICRE). International Association of Educational Researchers, Rize, Turkey, 13 October 2016, pp.144

Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi: Bir İçerik Analizi

11. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.125-126

A Thematic Review of Technology Embedded Science Inquiry

World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), 01 September 2012

Analyzing senior science student teachers' environmental research projects of scientific inquiry: a preliminary study

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.379-383 identifier

Presentation of the Atomic Structure in Turkish General Chemistry Textbooks

Paper presented at the 83 Annual Conference of the National Association of Research in Science Teaching (NARST), Philadelphia, United States Of America, 20 March - 24 September 2010

Kimya Öğretmen Adaylarının Laboratuar Araç Gereçlerini Tanıma Düzeylerinin Belirlenmesi

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 01 September 2010

Concrete Activities to Remediate 7th Grade Students Misconceptions Related to Sinking and Floating

IV. International Conference and Festival of Physics Students, 01 June 2005

Distinguishing Mixtures and Chemical Compounds A Clay Activity

18th International Conference on Chemistry Education, “Chemistry Education for the Modern World", İstanbul, United States Of America, 3 - 08 August 2004

Basit Araç-Gereçlerle Periyodik Cetvelin Öğretiminin Etkililiği

XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Turkey, 5 - 09 July 2004, pp.520-521

An Implementation of Active Learning Approach in Turkish Chemistry Lessons

18th International Conference on Chemistry Education, 01 May 2004

Kimya Öğretiminde Kullanılabilecek Öğretim Etkinliklerinin Geliştirilme Sürecine İlişkin Bir Öneri

MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ortaöğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, 01 February 2004

Kavram Yanılgılarına Yönelik Bilgisayar Destekli Rehber Materyallerin Kullanılması

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2002, vol.2, pp.1401-1406 Creative Commons License

Öğrencilerin Kaynama Olayı İle İlgili Düşüncelerinin ve Anlamalarının Belirlenmesi

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 01 September 2002, vol.1, pp.698-705

Ortaöğretimde Fotosentez Konusunun İşlenişinin Değerlendirilmesi: Örnek Olay Çalışması

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 01 September 2002, vol.1, pp.109-116

Levels of Understanding of The Evaporation Concept At Secondary Stage

The First International Education Conference, Changing Times Changing Needs, 01 March 2002

Lise I Öğrencilerinin Buharlaşma, Yoğunlaşma ve Kaynama Kavramlarını Anlama Seviyeleri

Yeni Bin Yılın Başında Türkiyede Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 01 September 2001, vol.1, pp.273-280

Books & Book Chapters

İKİ AŞAMALI İNSAN VE ÇEVRE KAVRAMSAL ANLAMA TESTLERİNİN HAZIRLANMASI

in: Sosyal Bilimlerde Akademik Değerlendirmeler, Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Editor, SRA Academic Publishing, pp.95-109, 2021

Hâl Değişimi

in: TEMEL FEN KAVRAMLARI İLE İLGİLİ YANILGILAR, TESPİTİ VE GİDERİLMESİ, Canan Laçin Şimşek, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.100-120, 2019

Hal Değişimi

in: Fen Öğretiminde Kavram Yanılgıları Tespiti ve Giderilmesi, Canan Laçin ŞİMŞEK, Editor, Pegem, Ankara, pp.94-115, 2019

Kavram Öğretimi

in: Fen Bilimleri Öğretimi ve STEM Etkinlikleri, Ahmet Tekbıyık,Gültekin Çakmakçı, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.41-84, 2018

Bir Meslek Olarak Öğretmenlik

in: Eğitime Giriş, Ali Rıza Akdeniz,Mehmet Küçük, Editor, Nobel Akademik, Ankara, pp.17-43, 2018

Eğitimle İlgili Temel Kavramlar

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Mehmet Küçük,Selami Yangın, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-13, 2018

Kavram Öğretimi

in: Fen Bilimleri Öğretimi ve STEM Etkinlikleri, Ahmate Tekbıyık, Gültekin Çakmakçı, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK, Ankara, pp.41-84, 2018

Kimya Öğretiminde Laboratuvar Uygulamaları

in: Kimya Öğretimi Öğretmen Eğitimcileri Öğretmenler ve Öğretmen Adayları İçin İyi Uygulama Örnekleri, Alipaşa AYAS,Mustafa SÖZBİLİR, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.117-153, 2017

TAHMİN-TARTIŞ-AÇIKLA-GÖZLE-TARTIŞ-AÇIKLA (TaTGA) YÖNTEMİVE KİMYA ÖĞRETİMİNDE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

in: Kimya Öğretimi:Öğretmen Eğitimcileri, Öğretmenler ve Öğretmen Adayları İçin İyi Uygulama Örnekleri, Alipaşa Ayas,Mustafa Sözbilir, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.263-283, 2017

Tahmin-Tartış-Açıkla-Gözle-Tartış-Açıkla (TaTGA) Yöntemi ve Kimya Öğretiminde Uygulama Örnekleri

in: Kimya Öğretimi , Mustafa Sözbilir,Alipaşa Ayas, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.263-283, 2015

Kimya Öğretiminde Laboratuvar Uygulamaları

in: Kimya Öğretimi , Mustafa Sözbilir,Alipaşa Ayas, Editor, Pegem A , Ankara, pp.117-153, 2015

Analysis of Turkish General Chemistry Textbooks based on a History and Philosophy of Science Perspective

in: Critical Analysis of Science Textbooks, Myint Swe Khine, Editor, Springer, Dordrecht, pp.199-218, 2013

Ölçme ve Değerlendirmeyle İlgili Temel Kavramlar

in: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Küçük, M., Geçit, Y., Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.1-11, 2012

Metrics

Publication

197

Citation (WoS)

119

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

295

H-Index (Scopus)

9

Citiation (TrDizin)

7

H-Index (TrDizin)

2

Project

12

Thesis Advisory

21

Open Access

21
UN Sustainable Development Goals