Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mizahın Sınırları: "Gülme"nin Memleketi Olur Mu?

Milli Folklor, cilt.16, sa.127, ss.143-155, 2020 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Türk Masallarının Söz Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme

Milli Folklor, cilt.12, sa.93, ss.125-134, 2012 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Çocuk Edebiyatında Meslekler ve Toplumsal Cinsiyet

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.50, sa.1, ss.1-30, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Ecocritical approach to children’s literature Example of “I am a Hornbeam Branch”

Educational Research and Reviews, cilt.15, sa.12, ss.711-720, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

41 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeli Öğretiminin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Başarısına Etkisi

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.8, sa.4, ss.19-40, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Çocuk Edebiyatında Tema: Kitap Katalogları Üzerine Bir İnceleme

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.26, sa.96, ss.1-28, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Kelime Hazinesi Üzerine Bir Durum Tespiti: A1 - B2 Örneği

International Journal of Languages Education, cilt.8, sa.2, ss.53-66, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DİNLEME ETKİNLİKLERİNDE KRONOLOJİK SIRALAMANIN ÖNEMİ

Uluslararası Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.63-73, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

CHILDREN’S LITERATURE AS A SOURCE OF INFORMATION: TURKISH CHILDREN’S NOVELS INTRODUCING THE OCCUPATIONS

Milli Egitim, cilt.49, sa.226, ss.401-431, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Türkçe ve Türk Kültürü Dersine Dair İhtiyaç Analizi

SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.9, sa.3, ss.434-454, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kitaplarında Atasözü ve Deyimlerin Öğretim Stratejileri

Dil Eğitimi ve Araştırmaları, cilt.5, sa.2, ss.157-171, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çeviri Çocuk Edebiyatı Eserlerinde Yer Alan Değerler Üzerine Bir Araştırma

Ana Dili Eğitimi, cilt.7, sa.4, ss.1095-1104, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adaylarının Etkinlik Geliştirme Süreçlerinde Kazanım Seçimi ve Uyumu

Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.751-764, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kurgusal Çocuk Edebiyatının Mesleki Boyutu

Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.1-10, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Koray Avcı Çakman’ın Hikâyelerindeki Eğitsel İletiler Üzerine Bir Araştırma

Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.6, sa.4, ss.1141-1159, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Teknoloji Entegrasyonu

Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.827-839, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İkinci Sınıf Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlığı Üzerine Bir Araştırma

Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.95-113, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisine Yönelik Web 2.0 Araçları: Poll Everywhere Örneği

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, sa.3, ss.1233-1248, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İlkokul 3 Sınıflarda Söz Varlığının Geliştirilmesi Üzerine Bir Eylem Araştırması

Milli Eğitim Dergisi, cilt.45, sa.210, ss.215-235, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

ÇOCUK KİTAPLARINDA ORTAK SÖZ VARLIĞI UNSURLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Milli Eğitim Dergisi, cilt.45, sa.210, ss.391-410, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

İlkokul 2 Sınıf Türkçe Ders Kitabının Resim Metin İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.251-268, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çizgi Filmlerdeki Söz Varlığıyla İlkokul Öğrencilerinin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma

Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.3, sa.4, ss.84-99, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mavisel Yener’in Çocuklara Yönelik Öykülerindeki Eğitsel İletiler Üzerine Bir Araştırma

ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.3, sa.3, ss.64-76, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Samed Behrengi’nin Hikâyelerindeki Eğitsel İletiler Üzerine Bir Araştırma

ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.3, sa.3, ss.77-90, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2 Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerin Okunabilirlik Açısından İncelenmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.52-61, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkçe 1 Sınıf Ders Kitabının Resim Metin İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.7, sa.1, ss.230-241, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

İlkokul 1 Sınıf Öğrencilerinin Görsel Okuma Becerileri Üzerine Bir İnceleme

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.11, sa.1, ss.225-244, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlkokul Türkçe Ders Kitaplarının Resim-Metin İlişkisi Açısından Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, sa.28, ss.139-152, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkçe Öğretiminin Tarihî Kaynakları

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, sa.25, ss.215-228, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

7 Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Hikâyelerin Karakter Eğitimi Açısından İncelenmesi

Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.1, sa.4, ss.22-37, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ahmet Midhat Efendi'nin Kelime Hazinesi

Ana Dili Eğitimi, cilt.1, sa.2, ss.75-83, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlköğretim Okulları İçin Hazırlanan Deyim Sözlükleri Üzerine Bir Değerlendirme

ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.1, sa.1, ss.24-31, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Söz Varlığı Üzerine Yurt Dışında ve Türkiye'de Yapılan Temel Araştırmalar

Milli Eğitim, cilt.42, sa.193, ss.81-105, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlköğretim Türkçe Programına Sözlü ve Yazılı Kültür Temelli Bir Eleştiri

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.271-290, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Söz Varlığı ile İlgili Çalışmalarda Kullanılacak Ölçütler

TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, sa.29, ss.27-61, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlköğretim 100 Temel Eserin Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Temalar Açısından Analizi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, sa.15, ss.175-200, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sözlü ve Yazılı Kültür İlişkileri Çerçevesinde Konuşma ve Yazma Becerilerine Bir Bakış

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.29, ss.109-117, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

M. Turhan Tan Üzerine Birkaç Söz

Sultanşehir, sa.12, ss.45-47, 2011 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Söz Varlığının Oluşumu ve Gelişiminde Çocuk Edebiyatının Rolü

TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, sa.27, ss.121-136, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Söz Varlığı Araştırmalarında Veri Çarpıklığı ve Eğitime Yansımaları

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.115-129, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatımlarında Deyim Kullanımı: Hatay ve Sivas Örneği

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.12, ss.113-139, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin Türleri Üzerine Bir İnceleme

Türklük Bilimi Araştırmaları, sa.13, ss.257-265, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.12, ss.60-68, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çocuklar Dili Nasıl Öğretmek İsterler

4. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AWARENESS, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Aralık 2020, ss.1

Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Yabancı Uyruklu Ortaokul Öğrencilerinin Yaşadıkları Soru

International Marmara Social Sciences Congress, Kocaeli, Türkiye, 4 - 05 Aralık 2020, ss.57 Creative Commons License

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KİTAPLARINDA TÜRK FOLKLORU ÜZERINE BİR DURUM TESPİTİ: B1-C1 ÖRNEĞİ

4. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Aralık 2020, ss.124 Creative Commons License

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Uzaktan Eğitim Sorunları

II. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2020, ss.2

İngiltere’de İki Dilli Eğitim Politikaları ve Türkçe Eğitiminde Yaşanan Sorunlar

6. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 Eylül 2020, ss.1

Subject Realisation of Turkish Monolingual and Bilingual Speakers

II. International Symposium of Bilingualism Studies and European Turks, Cologne, Almanya, 10 - 11 Ekim 2019, ss.1

2018 Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı’na İlişkin Öğretmen Görüşleri: Fransa Örneği

II. International Symposium of Bilingualism Studies and European Turks, Cologne, Almanya, 10 - 11 Ekim 2019, ss.1

Çocuk Edebiyatına Metindilbilimsel Bir Yaklaşım Yaşar Kemal’in Kalemler’i

12. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, İzmir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Metne Yönelik Soru Yazma Stratejileri

XIV. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI, Baku, Azerbaycan, 26 - 27 Eylül 2019, cilt.1, sa.1, ss.136-142 Creative Commons License

Functions of Teachers Code-Switching in Turkish As a Foreign Language Classrooms: A Case Study in A1 Level

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), Yalova, Türkiye, 14 Şubat 2019, ss.887

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİJİTAL YETKİNLİKLERİÜZERİNE BİR DURUM TESPİTİ: TÜRKÇE DERSİ İŞLEME ÖRNEĞİGELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

XIII. ULUSLARARASI BÜYÜKTÜRK DİLİ KURULTAYIBİLDİRİLERİ KİTABI, Warszawa, Polonya, 25 - 28 Eylül 2018, cilt.1, ss.563-571 Creative Commons License

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adaylarının Etkinlik Geliştirme Süreçlerinde Kazanım Seçimi ve Uyumu

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2018

Türkçe Dersi Planı Geliştirmede Kullanılan Kazanımlar Üzerine Bir Değerlendirme

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Geliştirdikleri Ders Planlarında Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2018

Okul Öncesi Çocuk Kitaplarında Hayvan Karakterlerin Geliştirilmesi Üzerine Bir Durum Tespiti

XI. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kitaplarında Atasözü ve Deyimlerin Öğretim Stratejileri Üzerine Bir Durum Tespiti

XI. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi KurultayıI, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Dinleme Etkinliklerinde Kronolojik Sıralama

2. International Black Sea Conference on Language and Language Education, Sinop, Türkiye, 21 - 22 Eylül 2018, ss.19-20 Creative Commons License

Influence of Writing Strategies in the Producer Vocabulary of Students Learning Turkish as a Foreign Language: B2 Example

Uluslararası Bilim, Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi, Odessa, Ukrayna, 10 - 12 Ağustos 2018

Metinlerarasılığın Türkçe Eğitiminde Kullanımına Yönelik EtkinlikÖrneği: Metinlerarasılık Şablonu

IX. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Malatya, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.25

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme: Web2.0 Araçları

XII. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI, Bucuresti, Romanya, 25 - 28 Eylül 2017, ss.672-678 Creative Commons License

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Hazırladıkları Ders Planları Üzerine Bir İnceleme

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 28 Eylül 2017, ss.81

A Case Study: Technology Integration in Language Teaching

3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Roma, İtalya, 20 - 23 Nisan 2017, ss.21

Söz Varlığı Açısından Türkçenin Sesi Radyosu’nun Yabancılara Türkçe Öğretimindeki Rolü

1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni (UYTOB 2017), Bursa, Türkiye, 17 Mayıs 2017, ss.15

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisine Yönelik Etkinlikler: Poll Everywhere Örneği

Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 27 Nisan 2017, ss.1

Ters Yüz Sınıf Modelinin Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Kelime Öğretimine Uygulanabilirliği Üzerine Bir Öneri

III. YTÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 22 Aralık 2016, ss.31

CAHIT UÇUK’UN GÜMÜŞ KANAT KITABININ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETIMI IÇIN A2 SEVIYESINE UYARLANMASI

III. YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 Aralık 2016, ss.44

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisini Geliştirebilecek Etkinlik Önerileri: A1, A2; B1, B2 Düzeyleri

III. YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 Aralık 2016, ss.1

ÇOCUKLARIN SÖZ VARLIĞINA KATKILARI AÇISINDAN AL LI İLE FIRFIRI

ULUSLARARASI TÜRK MASAL DÜNYASI VE DOĞUMUNUN 100. YILINDA ŞAİR VE HALKBİLİMCİ OĞUZ TANSEL SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2016, ss.171-184 Creative Commons License

Öğretmen Yetiştirmede Değişim ve Dönüşümler

Yetiştirmede Değişim ve Dönüşümler Ulusal Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2015 Creative Commons License

SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARI ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA A1 ÖRNEĞİ

XI. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI, Budapest, Macaristan, 26 - 27 Ekim 2016, ss.783-789 Creative Commons License

Yapılandırıcı Dil Öğretimi Doğrultusunda Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Etkinlikler Üzerine Bir Değerlendirme

X. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI, Sarajevo, Bosna-Hersek, 28 Eylül - 01 Ekim 2015, ss.838-845 Creative Commons License

İlkokul Öğrencilerine Yönelik Çizgi Filmlerin Söz Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme

VIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, ss.72 Creative Commons License

Çeviri Çocuk Edebiyatı Eserlerinde Yer Alan Değerler Üzerine Bir Araştırma

VIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, ss.78

Türkçe Öğretmeni Yeterliği

III. TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ ÇALIŞTAYI, Sakarya, Türkiye, 11 Haziran 2015

Âşık Veysel’in Söz Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme

Dünya Ozanı Âşık Veysel Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 24 Mayıs 2015

Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Okuma Becerisine Yönelik Görüşleri

1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Genk, Belçika, 24 - 26 Nisan 2015, ss.1

The Contribution of Constructive Grammar Teaching to Development of Understanding Abilities

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences. September 11-14, 2014. St Petersburg, Russia, Sankt-Peterburg, Rusya, 11 - 14 Kasım 2014, ss.1 Creative Commons License

Türkçe Dersinin Genel Amaçlarına Tarihî Bir Bakış

VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 4-7 Aralık 2013, Bursa, Türkiye, 4 - 07 Aralık 2013, ss.1 Creative Commons License

Ortaokul Öğrencilerinin Söz Varlığına Katkıları Açısından 6. Sınıf Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme

VIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri 25-28 Eylül 2013, Tirane, Arnavutluk, 25 - 28 Eylül 2013, ss.146-154 Creative Commons License

Edebiyatımızda Çanakkale

İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Orhun'dan Çanakkale'ye Programı, İstanbul, Türkiye, 18 Mart 2013

Ahmet Midhat Efendi’nin Söz Varlığı Üzerine Bir Deneme

Ahmet Mithat Efendi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 Aralık 2012, ss.1

İlköğretim Okulları İçin Hazırlanan Deyim Sözlükleri Üzerine Bir Değerlendirme

V. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 19 - 22 Aralık 2012, ss.1 Creative Commons License

Atasözlerimizde Düşünceyi Geliştirme Yolları

VII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri 25-28 Eylül 2012, Thessaloniki, Yunanistan, 25 - 28 Eylül 2012, ss.143-150 Creative Commons License

Çizgi Filmlerdeki İletiler Üzerine Bir Değerlendirme

3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2011, ss.301-306 Creative Commons License

Çocuk Edebiyatı Öğeleri Açısından İlköğretim 100 Temel Eserdeki Masal Kitapları

3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2011, ss.745-754 Creative Commons License

Türkçe Öğretimine Katkıları Açısından Yüz Temel Eser

III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Aralık 2010, ss.171-181 Creative Commons License

Çocuk Kitaplarının Derecelendirilmesi

Millî Eğitim Bakanığı TTKB, 01 Aralık 2010

Söz Varlığına Dair Yurtdışında ve Türkiye'de Yapılan Temel Araştırmalar

Millî Eğitim Bakanığı TTKB, Ankara, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2010, ss.122-141

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatımlarında Deyim Kullanımı

XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2007, ss.1 Creative Commons License

2005 Yılında Yayımlanmış Bazı Çocuk Dergilerindeki Söz Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme

XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi Kongresi, Denizli, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, ss.319-325 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Söz Varlığı

Soru ve Cevaplarla Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi El Kitabı, Boylu,Emrah, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.47-49, 2021

Çocuk Edebiyatında “Doğa”nın Keşfi ve “İnsan”ın Gelişimi

Türkçe Eğitimine Adanan Bir Ömür Dr. Asiye Duman’a Armağan, İhsan Kalenderoğlu Kanık Uysal Pınar, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.239-260, 2020 Creative Commons License

Türkçe ve Türk Kültürü Öğretimi

Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2019

TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİMPROGRAMLARINDA İLK OKUMA VEYAZMA ÖĞRETİMİ YÖNTEMLERİ

İLK OKUMA YAZMA VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ, Bilginer ONAN,Mustafa Onur KAN, Editör, NOBEL, Ankara, ss.77-94, 2018

Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Kelime Seçimi

Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı, Gıyasettin Aytaş,Aliye Uslu Üstten, Editör, AKÇAĞ, Ankara, ss.698-713, 2018

Âşık Veysel'in Söz Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme

Dünya Ozanı Âşık Veysel , Kadir Pürlü, Editör, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sivas, ss.121-132, 2017

Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretiminde Kelime Hazinesi Araştırmaları ve Önemi

Ana Dili Olarak Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi, , Editör, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, ss.63-74, 2017

1923-1937 DÖNEMİNDE TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VEÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TÜRKÇENİN EĞİTİM-ÖĞRETİM TARİHİ ARAŞTIRMALARI, Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL, Editör, Akçağ Yayınları, Ankara, ss.351-383, 2017

Anlama Becerilerinin Gelişiminde Yapılandırıcı Dilbilgisi Öğretiminin Rolü

Akademik Yaşamının 25 Yılında Türkçe Eğitimi Alanının İlk Profesörü Murat Özbay a Armağan, Uçgun,Duygu. Balcı,Ahmet., Editör, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, ss.169-184, 2015

Ders Kitapları Kullanımı

III Türkçe Eğitimi Bölümleri Çalıştayı Türkçe Öğretmeni Yeterliği, Güleç, İsmail. Okur, Alparslan, Editör, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, ss.160-166, 2015

Temel Dil Becerilerinin Geliştirilmesinde Çocuk Edebiyatından Yararlanma

Prof. Dr. Abdurrahman Güzel Armağanı, Celal Demir,Hayrettin Parlakyıldız, Editör, Akçağ Yayınları, Ankara, ss.193-206, 2013 Creative Commons License

Çocuk Edebiyatı

Türkçe Öğretimi El Kitabı, Abdurrahman Güzel,Halit Karatay, Editör, Pegem, Ankara, ss.469-520, 2013

Türkçe Öğretimine Katkıları Açısından Efsanelerimiz

Türk Halk Edebiyatı İncelemeleri Saim Sakaoğlu Armağanı, METİN ERGUN, Editör, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, ss.359-366, 2013 Creative Commons License

Okuma ve Dinleme Eğitimi Açısından Eğitimi Açısından Dil Bilgisi Öğretimi

Türkçe Eğitimi Açısından Dil Bilgisi Öğretimi, MURAT ÖZBAY, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.197-228, 2012

Diğer Yayınlar